Fratelli tutti

Allen broeders en zusters !

Het blog “De kritische noot” is opgeheven en hiermee stopt de kritische houding op het beleid rondom de aanpak van de coronapandemie. Niet dat de visie daarop is gewijzigd, integendeel, de standpunten die het afgelopen halfjaar voor het voetlicht zijn gebracht zijn onveranderd gebleven, zelfs krachtiger geworden in de overtuiging dat we met z’n allen de weg goed zijn kwijtgeraakt.

Echter, door de sterk uiteenlopende visies van mensen zijn we steeds meer verzand in een gepolariseerde samenleving die naar beide kanten gevoed wordt door angst. Angst voor het virus, angst voor de maatregelen, angst voor werkgelegenheid, angst voor mensen. Dit kan niet de bedoeling zijn van menswaardig samenleven. We zullen weer moeten gaan bouwen, met elkaar, hoe uiteenlopend de visies ook zijn. Waar het om gaat is dat we de verschillen bij elkaar waarnemen, maar dat we vooral zoeken naar de overeenkomsten die ons als mensen bij elkaar kan houden.

Als er iemand is die in het zoeken naar het goede in alle mensen vooroploopt dan is het wel Paus Franciscus die in zijn laatste encycliek Fratelli tutti een groot pleidooi houdt voor het zoeken naar de gemeenschappelijke deler tussen mensen. Zoeken naar het goede in mensen, ongeacht “verschillen in kleur, religie, talent, geboorteplaats, woonplaats en zoveel meer…” 

De hernieuwde titel van dit blog noem ik naar zijn boek en de stukjes die op deze plaats geschreven gaan worden zullen dit thema in zich dragen.

Pax !

Reacties op de stukjes in ‘Fratelli tutti’ zijn prima en worden, mits respectvol geschreven, gewaardeerd 
ten behoeve van meningsvorming en voortschrijdend inzicht.