Actueel

Helaas gaan ook kloosters over tot de beperkingen die door de overheid gesteld
zijn en wordt er zelfs gecontroleerd op QR-codes. Het huis van Christus is
daarmee niet onvoorwaardelijk open voor de gast die voor onderdak
komt. Dit geeft te denken.

“Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf,
want hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen’.”

De wilde ganzen zwemmen niet
om zich in het water te weerspiegelen.
Het water heeft niet de bedoeling
hun beeld vast te houden.