Fratelli tutti

Allen broeders en zusters !

5 september 2021: Demonstratie tegen de coronamaatregelen

Vandaag werd er gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Een heleboel mensen hebben om uiteenlopende redenen moeite met het beleid dat gevoerd wordt door een demissionaire kabinet. Misschien is het verstandig om op dit moment, een moment dat vaccinatiedrang naar vaccinatiedwang verschuift, te stoppen met verdergaande maatregelen. Als de regering nu besluit om de vrijwilligheid om te gaan zetten naar een verkapte verplichting, dan zet je bij veel mensen het mes op de keel. Een deel van deze groep mensen zal zich wellicht toch laten vaccineren omdat ze anders in de portemonnee geraakt worden of in een sociaal isolement belanden; het andere deel blijft volharden in de keuze om zich niet te laten prikken. In beide gevallen ontwikkelt zich een verzet die op z’n minst leidt tot polarisatie, maar mogelijk ook gaat uitgroeien tot haatgevoelens. Laten we nu stoppen en niet verder gaan met verdeeldheid zaaien door vaccineren als de hoogste graal te verheffen. Zeker niet als de meningen over het eindresultaat nog altijd sterk verdeeld zijn en er zelfs op wetenschappelijk niveau geen consensus is of we er wel goed aan doen in de bestrijding van het virus.

Einde van ‘De Kritische Noot’

Het blog “De Kritische Noot” is opgeheven en hiermee stopt de kritische houding op het beleid rondom de aanpak van de coronapandemie. Niet dat de visie daarop is gewijzigd, integendeel, de standpunten die het afgelopen halfjaar voor het voetlicht zijn gebracht zijn onveranderd gebleven, zelfs krachtiger geworden in de overtuiging dat we met z’n allen de weg goed zijn kwijtgeraakt.

Echter, door de sterk uiteenlopende visies van mensen zijn we steeds meer verzand in een gepolariseerde samenleving die naar beide kanten gevoed wordt door angst. Angst voor het virus, angst voor de maatregelen, angst voor werkgelegenheid, angst voor mensen. Dit kan niet de bedoeling zijn van menswaardig samenleven. We zullen weer moeten gaan bouwen, met elkaar, hoe uiteenlopend de visies ook zijn. Waar het om gaat is dat we de verschillen bij elkaar waarnemen, maar dat we vooral zoeken naar de overeenkomsten die ons als mensen bij elkaar kan houden.

Als er iemand is die in het zoeken naar het goede in alle mensen vooroploopt dan is het wel Paus Franciscus die in zijn laatste encycliek Fratelli tutti een groot pleidooi houdt voor het zoeken naar de gemeenschappelijke deler tussen mensen. Zoeken naar het goede in mensen, ongeacht “verschillen in kleur, religie, talent, geboorteplaats, woonplaats en zoveel meer…” 

De hernieuwde titel van dit blog noem ik naar zijn boek en de stukjes die op deze plaats geschreven gaan worden zullen dit thema in zich dragen.

Pax !

Reacties op de stukjes in ‘Fratelli tutti’ zijn prima en worden, mits respectvol geschreven, gewaardeerd 
ten behoeve van meningsvorming en voortschrijdend inzicht.