Een kritische noot

op de wereld om ons heen

21-10-2020  Ben ik nou degene die zo slim is, of…

Vergeef me mijn geveinsde arrogantie beste mensen, zo is het niet bedoeld, maar als ik onderstaand bericht lees dan begrijp ik er niets meer van:

Viroloog Ab Osterhaus en antropoloog Ginny Mooy pleiten voor een korte totale lockdown. ,,We moeten het virus wegdrukken, uit het land drijven. Met een totale lockdown. Binnen 4 weken zijn we het kwijt. Er zijn een aantal landen die het virus op die manier hebben weggedrukt, zoals Nieuw-Zeeland en Japan.”

En dan? Wat gaan we doen als er geen enkele Nederlander meer corona heeft? De grenzen potdicht houden? Dat zal wat worden voor een transitielandje als Nederland. Er hoeft na die vier weken maar één Belg of Duitser met een virusje de grens over te steken en het feest begint weer van voren af aan. Ik heb het al eerder geschreven: hoe sneller we het virus proberen uit te bannen, des te eerder kunnen we aan de derde golf beginnen. Laten we daar nu eens mee ophouden. Volgens mij zijn we meer gebaat bij de weg der geleidelijkheid. Gewoon weer handen schudden, muilkorven af en terug naar het normale leven. Het coronavirus krijgen we uiteindelijk toch allemaal wel een keer, want zo werkt een griepvirus nu eenmaal. Meer weten? Zie het betoog van Dr. Dolores Cahill, moleculair biologe en immunologe: Public Meeting
En als we deze weg van de geleidelijkheid bewandelen dan kunnen we ook stoppen met alle ellende van handhaving, rechtenschending en angst zaaien onder mensen. Alsjeblieft, laat ons verstand prevaleren, denk na en denk logisch.

20-10-2020  Gegroet medemens!

De afgelopen twintig jaren ben ik heel vaak met het gezin op vakantie gegaan naar een klein en gezellig plaatsje in Oostenrijk. We huurden daar dan voor drie weken een chalet dat zo’n anderhalve kilometer buiten het dorp ligt. Een dorpje met nog geen duizend inwoners en iedereen kent elkaar. Wij werden ook steeds vaker herkend als die Nederlanders die iedere ochtend een weißbrot kwamen halen.

Het gemoedelijke werd ook bepaald doordat iedereen elkaar groette. Als je elkaar passeerde op een smal weggetje, als je elkaar tegenkwam bij de bakker of in supermarkt, bij een rondwandeling, of gewoon zomaar, elkaar tegenkomen betekende groeten.

In Nederland groet bijna niemand elkaar meer. Ik maak het zelfs mee dat ik met de hond door de weilanden struin in een gebied waar je nauwelijks mensen tegenkomt. En als je dan toch iemand tegenkomt, dan hebben ze of oortjes in, of ze zijn verdiept in hun telefoon, of ze kijken je aan als jij wel groet alsof ze het in Keulen horen donderen. Wat is hier aan de hand? Waarom groeten we elkaar niet meer? In een drukke stad kan ik me voorstellen dat je niet iedereen groet, maar als je in de verlatenheid van het buitengebied een mens tegenkomt, dan mag je toch veronderstellen dat je op z’n minst even een hoofdknikje geeft als herkenning van een soortgenoot.

De coronapandemie maakt het er niet beter op. Veel mensen verscholen zich al achter hun smartphone, we zijn al een halfjaar getraind in geen handen schudden, en nu komt er ook nog bij dat je steeds vaker aangekeken wordt vanachter zo’n stoffen snuit. Ik denk er het mijne van en blijf gewoon vriendelijk iedereen begroeten die mij tegemoet komt. Onverschillig worden naar anderen is het laatste dat ik wil. Met mijn ouderwetse Nokia diep in mijn zak gestoken, de oren open voor de geluiden om mij heen en met open vizier zodat mijn gezicht te allen tijde zichtbaar en afleesbaar is voor iedereen, loop ik samen met mijn trouwe viervoeter de medemens hartelijk tegemoet in de hoop dat het vonkje overslaat.

18-10-2020  Corona… lees en luister ook hiernaar

Doen we er goed aan om het coronavirus te bestrijden zoals we nu doen? We doen wat ons opgedragen wordt en we lijken het normaal te vinden. In no time zijn we geconditioneerd en grijpen we naar de mondkappen, maar zorgelijker is dat we elkaar napraten en nadoen. Hebben we zelf geen gezond verstand meer om te relativeren en na te denken? Lees en luister eens naar onderstaand artikel, al was het maar om je eigen denkproces te scherpen.

https://preview.mailerlite.com/m1p0d0/1534065169091532518/e7e8/

Het is helemaal prima om na het lezen hiervan toch uit voorzorg te korven en te desinfecteren, maar oordeel alsjeblieft niet over de medemens die anders denkt en handelt ten opzichte van Covid-19. Dat is niet iemand die onachtzaam omgaat met andermans gezondheid, dat is waarschijnlijk iemand die zich daar juist goed over heeft geïnformeerd en de andere belangen meeweegt.

16-10-2020  Tegenstrijdige adviezen

Drie regels kom ik steevast tegen in het rijtje voorschriften dat menig organisatie op zijn website heeft gezet:

  • mondkapje dragen (geen verplichting)
  • handen desinfecteren
  • maximaal 30 personen toegestaan
 

En vaak wordt daaraan toegevoegd: “U houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.”

Maar beste mensen, als ik me aan de richtlijnen van het RIVM dien te houden, zoals geadviseerd, dan heeft een mondkapje nauwelijks effect en bij verkeerd gebruik, wat bijna altijd het geval is, werkt het averechts. Door het RIVM wordt juist afgeraden om je handen te desinfecteren vanwege gevaar op resistentie. Wassen met water en zeep volstaat, en liefst niet te veel. En het is voldoende om 1,5 meter afstand te bewaren. Dus een maximum van 30 personen is nonsens als de ruimte groot genoeg is zoals bijvoorbeeld in een kerk of een theaterzaal.

Ik begrijp het niet, jij wel? Laat me duidelijk zijn dat ik het gevaar van een Covid-19 besmetting allerminst ontken en dat ik de ziekte Corona zeker serieus neem en op mijn manier er zeer verantwoordelijk mee om ga voor mijn medemens en mezelf, maar ik voel geen behoefte om zaken op te volgen die aantoonbaar geen effect hebben en zelfs niet waar blijken te zijn, dan wel averechts werken. Ook niet vanuit een solidariteitsgevoel, daarvoor gaan de opgelegde maatregelen me te ver.

14-10-2020  Lief zijn voor het virus

Krachtige uitspraak van premier Rutte: ‘met een grote hamer virussen platslaan.’ Dit is de taal die ik begrijp. Zelf zeg ik ook al vanaf het begin van de eerste golf als er zo’n supermarktmedewerker mijn karretje wil desinfecteren: ‘Hoeft niet beste kerel, ik pak dit karretje heel stevig vast en knijp dat virus hartstikke dood.’ En ook heb ik vaak heel stoer gezegd: ‘Wee degene die in mijn richting wasemt; ik wasem op hetzelfde moment twee keer zo hard terug, daar heb ik geen mondkapje voor nodig.

Hou toch op met die stoere praat meneer Rutte. We moeten ons niet zo agressief naar dit virus opstellen. Leven en laten leven zou ik zeggen. Hoe sneller we dit virus namelijk de kop indrukken, des te eerder dient zich de derde golf aan. Hoe dat kan? Dat zal ik u uitleggen meneer Rutte. En luistert u gerust ook mee meneer De Jonge:

Als we namelijk over een paar weken zo hard gewerkt hebben (lees: eenzaam zijn geweest) dat we het virus in de hoek hebben geslagen, dan gaan we de teugels weer laten vieren. Maar een virus zou geen virus zijn als het zich niet stiekem ergens zou verstoppen en bij het eerste het beste feestje dat dan weer gegeven wordt, komt er een virusdeeltje als een duveltje uit een doosje tevoorschijn, en met een geweldig Kiekeboe is het er dan weer. Voila, de derde golf, weer een bestraffende persconferentie, een volgende lockdown, intelligent of juist niet, nog grotere angst in de samenleving, etc.

Van een vaccin hoeven we nog een hele poos niets te verwachten. Kunnen we dan niet beter minder hard dit virus bestrijden en het gecontroleerd toelaten zodat het grillige verloop omgezet wordt in een gelijkmatige immunisering? Een beetje lief zijn naar dit virusje, dan hoeven we niet een hele bevolking te muilkorven, dan blijven de ondernemers overeind, lopen onze kindekes geen leerachterstanden op, en we kunnen van het geld dat we besparen weer ziekenhuizen bouwen die recent gesloten zijn. Want hoe zat het met dat bezuinigingsbeleid ook alweer meneer Rutte?

11-10-2020  Eigen verstand gebruiken!

Waarschijnlijk zullen we aankomende week geconfronteerd gaan worden met nieuwe, nog strengere maatregelen in het streven om het virus terug te dringen. Er wordt gesproken over allerlei verplichtingen waar ik al eerder tegen geageerd heb. Waarom? Omdat het geen steek houdt en vaak zelfs onzinnig is of andere processen in gang zet die we al helemaal niet willen.

Mondkapjes helpen evenveel als kaboutermutsen (in Spanje zijn mondkapjes verplicht en toch laait ook daar het virus weer opnieuw in alle hevigheid op), luchtventilatie is een farce want die valt maar op één manier veilig te maken en dat is een lineaire luchtstroom (alle andere luchtstromen kunnen juist averechts werken) en iedereen bazelt over open ramen tijdens vergaderingen (fijn als je aan de andere kant van de kamer zit en de wind waait alle virusdeeltjes van je kamergenoten in jouw gezicht), maar niemand weet werkelijk wat wel helpt. We doen maar wat en we doen massaal wat ons opgedragen wordt onder de noemer van sociaal en solidariteit. Je durft bijna niet meer je eigen mening te verkondigen, bang om anders gevonden te worden.

Volgens mij helpt er maar één ‘maatregel’ en dat is mensen aanspreken op het gezonde verstand te gebruiken. Zorg dat je als regering voorlichting geeft en vraag mensen om naar eigen inzicht goed te doen. Informeer hoe je afstand kunt houden, maak er een aantrekkelijk spotje over (laat wat getinte acteurs erin meespelen dan pak je ook dat andere, haast vergeten, probleem aan om te voorkomen dat dat virus na de corona weer gaat opvlammen) en motiveer mensen in plaats van ze te sanctioneren door verplichtingen en boetes.

Natuurlijk blijft er altijd een groep over die zich werkelijk asociaal opstelt en zich nergens aan conformeert. Toch lijkt het me niet verstandig om dit als norm en uitgangspunt te hanteren over hoe met elkaar om te gaan, want dan creëren we een samenleving van wantrouwen en verzet en bereiken we juist datgene wat we niet willen. Gebruik je eigen verstand mensen en spring niet van het dak omdat iedereen nu eenmaal van het dak springt.

06-10-2020  Een kaboutermuts dragen

Ja beste lezers, het mondkapjesbeleid houdt mij bezig. Tegelijkertijd probeer ik van deze mallotigheid toch ook maar iets luchtigs te maken. En als het kan met veel humor, want dat relativeert wellicht nog het allerbeste.

Vandaag in de Trouw een lezersreactie die me een flinke lach bezorgde, waarvoor dank beste heer Ricardo Geraerds Thesingh uit Zeist:

“Zolang er geen wetenschappelijke consensus is over het nut van mondkapjes en het RIVM het zelfs mogelijk acht dat de kapjes een averechts effect hebben, is het politieke advies er een te dragen net zoveel waard als een advies om een rode kaboutermuts te dragen tegen het virus.”

05-10-2020  Et voila, de dictatuur is een feit!

Vorige week is de spoedwet aangenomen en kijk waar we nu zijn: burgemeesters willen de vrijblijvendheid van mondkapjes omzetten in een verplichting en… er gaan serieus stemmen op voor het instellen van een avondklok. Wauw, waar onze ouders, grootouders en overgrootouders na de bezetting van Napoleon in 1814 zorgvuldig aan gebouwd hebben ter bescherming van de rechten van alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, dat halen we in één veeg van tafel. Bedankt regering!

Hans Teeuwen zei een aantal jaren geleden nog: ‘Macht corrumpeert altijd’ en zie hier, we laten een beetje van de grondwet vieren en meteen wordt er misbruik van gemaakt. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En we laten het met z’n allen gebeuren, we staan erbij en kijken ernaar. Oude tijden herleven.

Maar het is voor ons bestwil, want het virus…’. Zelfs intelligente mensen hoor ik dit opperen, waarschijnlijk dezelfde mensen die geschiedenis maar een saai vak vonden en het snel hebben laten vallen op de middelbare school. Wat denk je namelijk dat er gebeurt als er een avondklok wordt ingesteld? Met z’n allen na 22.00u binnenblijven, ook in de woonwijk vier blokken van het uitgaanscentrum vandaan waar Jan Burger ’s avonds nog even een ommetje met Tarzo wil lopen. Je bent dan volledig aan de eventuele machtswellust van de plaatselijke Boa overgeleverd. Wordt het oogluikend toegelaten, of ga je een forse boete krijgen? Is dit werkelijk wat we willen?

Het is maar tijdelijk…’ of ‘Als het virus voorbij is dan gaan we weer terug naar normaal…’ of ‘het betreft maar een klein gedeelte van de grondwet…’. Ammehoela, een grondwet is een absolute basis waar je niet aan sleutelt. Gewoon niet. Het gaat hier om de rechten van de mens, om vrijheid, om vrede. Als de grondwet afkalft dan is het slechts een kwestie van tijd voor het oorlog wordt. Dan zullen we later tegen elkaar zeggen, als we er de kans nog toe krijgen, ach, hadden we dat virus z’n gang maar laten gaan, dan was het lang niet zo erg geweest.

Volgens mij zijn er veel betere manieren om een volk te regeren. Het lijkt erop dat de Zweden dit doorhebben en hun burgers serieus nemen door ze op een intelligente wijze aan te spreken op hun gedrag. We weten toch al sinds hele lange tijd, en zeker sinds we kennis hebben van de psychologie, hoe je met een groep mensen om kunt gaan. Volgens mij is dit zelfs basispsychologie en in ieder geval wist Benedictus van Nursia al hoe je mensen stimuleert en motiveert. In ieder geval niet vanuit macht, dat is hoe dan ook altijd een zwaktebod.

03-10-2020  Mondkapjesbeleid

Wat gebeurt er toch in ons mooie, eigenwijze landje? Ons Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, stelt al vanaf het begin van het coronavirus dat mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben in het terugdringen van het virus. En toch, vanwege angst, toenemende kritiek uit het buitenland en sociale druk (kuddegedrag) zijn we bezweken en geven we toe aan irrationele gevoelens. Wat jammer toch!

Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd dat de emoties aangewakkerd door angst dusdanig oplopen dat we elkaar gaan aanspreken op het niet dragen van gezichtsbedekking. Misschien gaan we wel ruzie met elkaar maken in winkels en openbare plaatsen. En om ons allemaal tevreden te houden zul je zien dat het advies gaat plaatsmaken voor verplichting en moeten we binnenkort allemaal met die nare, vieze bacterielappen voor onze gezichten rondlopen. Alsof dat zo gezond is. Dan heeft over een paar weken iedereen een snotneus en is de vicieuze cirkel rond.

Het zou fijn zijn als we elkaar respecteren. Wie het prettig en veilig vindt om zich beschermd te voelen moet dit vooral doen, maar laat de mensen die zich houden bij de feiten en zich niet laten leiden door collectieve angst alsjeblieft in hun waarde. En dan hebben we het nog niet gehad over het aan de kant schuiven van de grondwet, het fundament van onze democratie, op basis van deze zelfde angstgevoelens. We glijden af beste mensen, daar zit mijn angs

Reacties op de stukjes in ‘Een kritische noot’ zijn prima en worden, mits respectvol geschreven, gewaardeerd ten behoeve van meningsvorming en voortschrijdend inzicht.