Een kritische noot

op de wereld om ons heen

28-02-2021  Vaccinatieplicht? Meine Güte!

Hoe ver gaan we nog? Na iedereen gemuilkorfd te hebben, de maatschappij dichtgegooid en alle Nederlanders ’s avonds opgesloten, gaan we nu over tot een vaccinatieverplichting. ‘Nee hoor’, zegt men dan, ‘geen verplichting’, maar je moet wel een bewijs tonen dat je de op dieren geteste rommel geïnjecteerd krijgt waarvan steeds vaker aan licht komt dat de werking op diverse vlakken onvoldoende is aangetoond. Dus toch een verplichting!

En dan mag er niet vergeleken worden met een situatie van 75 jaar geleden? Dat mag dan wel zo zijn, maar de overeenkomsten worden met de week groter. Misschien zei men dat in die tijd ook wel over een situatie dáárvoor. Vergelijk corona met een vijandige bezetter en je bent er al. Het is gewoonweg verschrikkelijk. Uitgerekend op het moment dat Sigrid Kaag van D66 zegt voorstander te zijn van een vaccinatiebewijs staat er elders in het nieuws dat we niet meer af gaan komen van corona, maar dat het geleidelijk aan afneemt naar het niveau van een stevige griep. Het blijkt, zoals experts aanvankelijk al zeiden, toch te gaan om massa immuniteit en daar draagt vaccineren niet toe bij. Vaccineren helpt de gevaccineerde om niet ziek te worden, maar je krijgt het wel en je geeft het ook gewoon door. Je neemt het dus alleen voor jezelf en om de druk (tijdelijk) op de ziekenhuizen te verminderen. Het gaat dus toch om overheidsdwang en niet om vrije keuze waar iedereen grondwettelijk recht op heeft. Zo is het vaker begonnen in de geschiedenis en ik dacht dat we ooit gezegd hebben: dit nooit meer!

Overdrijf ik dan? De mensheid kent een lange aaneenschakelijking van niet lerend vermogen en ik ben bang dat de coronapandemie ons via een andere weg uitdaagt om te kijken of we qua menselijkheid hier tegen bestand zijn. Het tegendeel blijkt het afgelopen jaar bewaarheid: we kennen onze geschiedenislessen niet en we flikkeren alles wat we aan wijsheid menen te hebben opgedaan zo door het afvoerputje weg.

Beste regering in demissionaire staat: nu, op dit moment, is er een elegante manier mogelijk om uit de greep van de huidige maatregelen te komen door het verkregen inzicht van het verloop van Covid-19. Pak deze kans! Of doe het niet en probeer krampachtig vast te houden aan het huidige wanbeleid en weet dat golf nummer 3, 4 en 5 zullen volgen. Blijven we dan in lockdown gaan? Zegt u het maar. Het is een keuze tussen menswaardigheid en barbaarsheid. Want willen we nu echt als mensen met elkaar samenleven door elkander te beboeten, de maat te nemen, te frustreren, vervolgen, op te sluiten, enz. We hebben toch genoeg wijsheid opgedaan om te weten dat de weg der menselijkheid andere paden bewandeld?

21-02-2021  Stemwijzer of Stemmingswijzer?

In aanloop naar de verkiezingen hoor ik geregeld mensen zeggen: ‘Ik heb geen idee op welke partij ik moet gaan stemmen, laat ik de StemWijzer maar eens gaan invullen.’ Daar word ik altijd een beetje triest van. Zelf ben ik redelijk politiek onderlegd en volg ik ontwikkelingen op de voet. Misschien dat anderen minder politieke interesse hebben, dat kan, maar je weet toch wel een beetje welke richting je op denkt of voelt?

Helemaal lastig vind ik het als mensen een politiek leider op een voetstuk zetten en door op deze persoon te stemmen het hele partijprogramma voor lief nemen. Dit is recentelijk nog gebeurd met het Forum voor Democratie. Mensen vonden Thierry Baudet wel lekker bekken en hebben massaal op hem gestemd, maar kijk eens wat voor geitenbende hij met zich meesleurt. Het programma is van likmevestje en als het al iets van inhoud heeft dan is het een papieren inhoud; daarnaast verdampt alle energie door het geruzie en elkaar het licht in de ogen niet te gunnen.

Ook de Kieswijzer kan je aardig misleiden omdat het stuurt op kreten en populisme en het zegt niets over de ideologie van een partij. En juist dit laatste lijkt me zo belangrijk om te weten. Je wilt toch stemmen op een partij die dicht bij jou staat en waar je je prettig bij voelt. Je stemt toch op een gedachtegoed en niet op het voorkomen en de gelikte woorden van de partijleider? Je kunt best verliefd worden op het uiterlijk van een persoon, maar als de huls leeg blijkt dan stap je er toch niet mee in het huwelijksbootje?

Jezelf verdiepen in politiek en jezelf arrangeren aan een partij geeft identiteit. Daarmee sta je ergens voor en geef je stem aan jouw rol in de samenleving. Het is niet iets dat alleen maar tijdens verkiezingen zou moeten oppoppen; eigenlijk zou je er altijd een beetje mee bezig moeten zijn. Mijn oom heeft vroeger weleens tegen mij gezegd: ‘Alles is politiek, zelfs die lantarenpaal voor op straat.’ En hoeveel gelijk had hij wel niet. Alles wat je doet of wilt veranderen binnen een samenleving is politiek.

Om de lezer van dit artikel een grove richtlijn te geven van het gedachtengoed van politieke partijen som ik er een aantal op. Allereerst is er de grove indeling tussen links en rechts waarvan sommigen zeggen dat deze grens aan het vervagen is, maar waarvan ik vind dat die nog altijd actueel is en volgens mij altijd actueel zal blijven.

Links: partijen die links georiënteerd zijn hebben vaak oog voor het gemeenschappelijk belang. Samenleven staat hoger op de ladder dan economie. Deze partijen werken volgens het principe dat iedereen erbij hoort, gelijke kansen voor alle mensen zowel rijk als arm, dom of slim, autochtoon of allochtoon. Tweedeling hoort niet thuis in de maatschappij en als mensen uitvallen dan moet er een vangnet zijn. Minder straffen en meer kijken hoe te voorkomen dat mensen buitenboord vallen.

Rechts: partijen die een rechts stempel dragen die zullen altijd het economische aspect voorrang geven. Het individu is belangrijker dan het groepsbelang. Als je succes hebt dan heb je het goed gedaan; als je gefaald hebt dan is dat grotendeels aan jezelf te wijten en had je beter je best moeten doen. Sanctioneren door beboeten van wat je fout doet wordt als effectiever gezien dan het voorkomen van fouten. Verschillen worden eerder uitvergroot en benadrukt dan opgeheven.

Middenpartijen: tja, je kunt zeggen dan zit ik altijd goed als ik hierop stem, maar van de andere kant is het ook een beetje van vlees noch vis. Er is geen sprake van een uitgesproken mening. Voordeel van partijen in het midden is dat naar beide kanten kunnen meeregeren.
.

Voorbeelden van middenpartijen zijn: CDA, D66, CU, 50PLUS en PVV

 • CDA: partij voor agrariërs, boeren en kerkhoeders met een christelijke grondslag (verschuift naar rechts)
 • D66: nadruk op onderwijs
  Christen Unie: geloof staat centraal
 • 50PLUS: ouderenbelangen
 • PVV: Nederland voor de Nederlanders

.

Voorbeelden van rechtse partijen: VVD, FVD, SGP, JA21

 • VVD: ondernemerspartij gericht op het verdedigen van de eigen portemonnee; beleid bestaat uit sanctie
 • FVD: geen idee wat de ideologie is van deze partij, veel interne strijd en is erg gericht op de eigen navel
 • SGP: sterk conservatief en straffer in de leer dan Jezus was
 • JA21: het rechtse zusje van FVD, maar dan zonder ruzies

.

Voorbeelden van linkse partijen: PvDA, SP, GL, PvDD, DENK

 • PvDA: van oudsher gericht op het belang van werk voor iedereen en de rechten en plichten die daarbij horen
 • SP: sterk gericht op de cohesie in de maatschappij, iedereen telt mee, breed maatschappelijk
 • GL: core business is milieu en natuurbeleid
 • PvDD: dieren hebben ook rechten en een stem op deze partij doet een beroep op de menselijke beschaving
 • DENK: partij voor de islamitische medemens

.

En dan zijn er nog 23 partijtjes waar je op kunt stemmen. Geen idee van de meer- of minderwaarde, dit zit ‘m voornamelijk in de marge. 

Succes met stemmen en laat ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om op de kernwaarde van een partij te stemmen en niet zozeer op de poppetjes, want die worden toch iedere keer weer vervangen. En als dat niet het geval is, dan mag je je afvragen hoe dictatoriaal een partij is en of er binnen die partij wel ruimte is voor debat.

20-02-2021  Maandelijkse lasten

Mag ik je vragen om gedurende een paar minuten een voorstelling te maken? Lees het onderstaande, probeer het zo levendig als mogelijk te maken en doe daarna je ogen eens een paar minuten dicht om te voelen. Denk daarbij eens aan woorden als verantwoordelijkheid, trots, eer, rechtvaardigheid… Ga je gang:

Je bent ondernemer, je hebt je eigen zaak of winkel. Iedere maand heb je vaste lasten zoals huur de van het pand, misschien ook nog personeel, maar laten we het eenvoudig houden. Je normale winst is zo’n 8000 euro. Daar gaat direct 3000 euro van naar de fiscus, vervolgens betaal je 1500 euro aan huur, ander lasten als gas, water, licht, je hebt hier en daar een abonnement op relevante zaken, etc. Laat dat zo’n 500 euro zijn. Dan houd je 3000 euro over voor je privézaken. Ook privé heb je te maken met hypotheek of huur, voedsel, eten, benzine voor je auto, schoolgeld voor je kinderen, etc.

Je hebt in de afgelopen jaren gespaard, maar omdat je een eenvoudige zaak hebt die wel goed loopt, maar tegelijkertijd ook de kosten hebt van een energiek gezin, kun je zo’n 500 euro per maand apart zetten. Dit is je nu vier jaar gelukt wat betekent dat je 24000 euro op je bankrekening hebt voor onvoorziene kosten of investeringen.

Probeer nu naast het voorstellen dat jouw vaste lasten (huur zaak 1500, bijkomende kosten zaak 500, hypotheek huis 750, gwl privé 250, huishouden 1000) minstens 4000 euro per maand bedragen, ook eens te voelen dat er per direct geen euro meer binnenkomt. Probeer dit eens goed te voelen. Er komt geen euro aan inkomsten meer binnen en iedere maand heb je 4000 euro aan lasten waar je geen invloed op kunt uitoefenen. De lasten kun je niet verminderen. Bedenk en voel nog maar eens goed hoe dit zal zijn. Probeer je vrouw en je kinderen, misschien ook je huisdieren in je voorstelling mee te nemen en doorvoel dan nog eens dat iedere maand 4000 euro kost en dat er geen enkele euro ergens vandaan te schrapen valt. Knijpt je keel al dicht? Krijg je het al benauwd? Klamme handen misschien?

Hoe voelt dit? En hoe voelt dit als je van de overheid een uitkering krijgt van 1500 euro waar je een heleboel formulieren voor moet aanleveren en er vervolgens lang op moet wachten en dat deze tegemoetkoming ook in tijd gelimiteerd is? Als ondernemer voelt het toch een beetje als schooien bij de veroorzaker van het leed. Wat gaat er door je heen als je kind jarig is? Hoe val je in slaap als je tegen je kind moet gaan vertellen dat je het studiegeld niet kunt betalen? Dat ie zijn online lessen maar moet volgen op die krakkemikkige laptop want geld voor een nieuwe is er niet. Wat doet dit met je?

En ondertussen hoor je dat de economie best goed doordraait. De bolpuntcommen en AH’s draaien als een malle en Nederland staat er niet eens zo slecht voor. Mensen zijn gemaksdieren en bestellen jouw producten gewoon elders via internet terwijl bij jou de eerste schuldeisers zich al melden. Je had een gezonde onderneming en je toekomst zag er best rooskleurig uit. Maar door alle maatregelen mag je niets meer, en waarvoor? Het was toch goed geregeld met looprichtingen, afstand houden en beschermingsmaterialen? Bedankt kabinet, mag ik bij u aankloppen na mijn faillissement of word ik dan opnieuw gestraft omdat ik mijn betalingsverplichtingen niet ben nagekomen?

Succes ondernemers; ik leef met u mee!

16-02-2021  Fundamenteel recht

Eindelijk, het recht heeft gezegevierd door de rechterlijke uitspraak dat de avondklok per direct dient te stoppen. Helaas is de beslissing opgeschort tot vrijdagmorgen wanneer het hoger beroep dient en ook dan is het afwachten of recht recht gedaan wordt, maar het begin is gemaakt. Hulde aan het adres van Willem Engel als voorvechter van onze fundamentele rechten.

Niets, maar dan ook helemaal niets mag een grondwet pareren. Ook niet als dit tijdelijk is en vanwege algemeen belang. Als blijkt dat we hier tegen een hiaat aanlopen in crisisbeheersing, dan zullen we daar iets anders op dienen te verzinnen, maar nooit of te nimmer mag datgene wat ons als mensen bestaanszekerheid geeft zo aangetast worden. We komen hiermee op een hellend vlak en voordat we het beseffen devalueert het begrip crisis.

In feite is deze devaluatie nu al aan de hand want we weten geeneens zeker of een avondklok wel zoden aan de dijk zet. Ik betwijfel dit ten zeerste net zoals de gezichtsbedekking wetenschappelijk geen enkele grond heeft. En dan benaderen we het alleen nog maar vanuit het medische perspectief. Als we de andere invalshoeken mee laten wegen dan ben ik bang dat de weegschaal stevig naar de andere kant doorslaat. 

11-02-2021  Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik de dieren lief.

Binnenkort gaan we naar de stembus. Dan mogen we onze voorkeur uitspreken in wie we vertrouwen hebben. Een vertrouwen in wie jouw stem het beste zal vertegenwoordigen in het parlement.

Als ik er op deze wijze naar kijk dan is er maar één partij die dit kan doen, namelijk de Partij voor de Dieren. Door op deze sympathieke wijze naar onszelf als mens te kijken kun je niet anders dan de belangrijkste zaken te laten prevaleren boven economisch gewin en juridisch getouwtrek. De Partij voor de Dieren laat ons zien hoe we als mens weer terug beschaafd kunnen worden. Hoe we het grootste belang wat we hebben ook daadwerkelijk voorop plaatsen: het voortbestaan van moeder aarde.

De Partij voor de Dieren doet geen concessies als het gaat om dierenwelzijn en daarmee direct en indirect aan onze eigen leefomgeving. We kunnen wel banen en vette bankrekeningen willen, maar als we vervolgens van de ene pandemie in de andere belanden omdat we de meest rare diersoorten blijven eten, dan maken we een verkeerde keuze.

Sowieso is dieren eten niet meer van deze tijd. Waarom zou je? Omdat het lekker is? Omdat het een gewoonte is? Tegenwoordig heb je zoveel smaakvolle alternatieven dat het eten van dieren om die reden niet meer hoeft. Bovendien ben je als veganist veel fitter en heb je als man ook nog eens een groter libido. Kijk hiervoor eens naar de Netflix documentaire The Game Changers. Of zie het voorfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=iSpglxHTJVM&feature=youtu.be.

Dieren vernachelen ons niet, dieren zijn in de functie waarvoor ze zijn en verloochenen zich niet. De mens wel, die heeft altijd een dubbele agenda. De mens manipuleert en berekent. Als je de mens leert kennen dan heb je de dieren lief. Laten we via de dieren de mens weer terugwaarderen.

07-02-2021  Medemenselijkheid

Het zal inmiddels meer dan 30 jaar geleden zijn, ruim voordat ik besloot om hulpverlener te gaan worden, dat ik met mijn beperkte opleiding een baantje had bemachtigd in de verkoop van auto-accessoires. Tegenwoordig zijn auto’s dusdanig volledig uitgerust dat je er eigenlijk niets meer hoeft bij te kopen van de optielijst, maar in die tijd, we spreken eind jaren ’80, werden er nog volop dagtellertjes en temperatuurmetertjes verkocht die je met een plakstrip op je dashboard plakte. En als de auto dan op een warme zomerdag in de brandende zon stond, dan droop na enige tijd het dagtellertje langzaam naar beneden, een stroperig spoor van lijm achterlatend, alvorens het op de niet passende mattenset viel die door dezelfde firma werd verkocht.

Dit werk heb ik eventjes gedaan en al snel kreeg ik steeds vaker, voordat ik ’s avonds in slaap viel, een visioen dat ik over een halve eeuw op mijn sterfbed zou liggen en als mensen dan aan me zouden vragen: ‘Meneer, wat heeft u voor werk gedaan?’, dat mijn antwoord zou zijn: ‘Ik heb goedkope Chinese autorommel verkocht aan slecht verdienende mediterrane landgenoten die in de veronderstelling dat het zou functioneren ermee naar hun familie zijn gereden in een land ver hier vandaan.’ Dit sterfbedvisioen speelde steeds vaker op tot ik het niet meer verdragen kon, mijn ontslag heb genomen en ben gaan studeren in een richting waarmee ik mijn medemens naar goed dunken zou kunnen bijstaan.

Ditzelfde gevoel van ruim 30 jaar geleden bekruipt me steeds vaker weer opnieuw, echter nu plaatsvervangend, als ik zie wie agent Arie en Boa Bas allemaal aan het bekeuren zijn. Hebben deze autoriteiten ook weleens zo’n visioen als ze medeburgers hebben bekeurd die na 21.00u buiten liepen met een ongeldige maar zeer begrijpelijke reden? De man die in de buitenwijk zijn hond niet aan de riem heeft omdat ie dat nog nooit heeft gedaan en het beest erg goed luistert. Het echtpaar dat ’s avonds nog even met z’n tweeën één hond uitlaat nadat ze de hele avond naast elkaar op de bank virusdeeltjes hebben uitgewisseld. De jonge knul die drie minuten over negen naar huis fietst omdat hij bij zijn vriendin de tijd uit het oog is verloren na nog één afscheidskusje. Ga zo maar door, geen waarschuwing en met lik op stuk beleid direct 95 euro voor de kiezen. 

Als ik dit klein leed verneem, dan denk ik altijd even terug aan de tijd dat ik mijn medemensen doelbewust rommel verkocht. Hoe zouden politieagenten en Boa’s na hun dienst gaan slapen in de wetenschap dat ze geen criminelen hebben opgepakt, maar in plaats daarvan goedbedoelende medemensen een fikse bekeuring in de maag hebben gesplitst. En voor wat? Hoe kijk je daarna in de spiegel? Hoe leg je dit bij het ontbijt uit aan je partner? Waar is de medemenselijkheid gebleven dat je iemand eerst even bevraagt, daarna uitlegt en vervolgens met een vaderlijke waarschuwing weer de juiste richting in stuurt? Medemenselijkheid is een vaardigheid en steeds vaker ontberen we deze en, veelzeggend en erg genoeg, slaapt agent Arie en Boa Bas er nog goed bij ook.

01-02-2021  Generaal Pardon

Steeds vaker bekruipt me het idee dat onze regering, en niet alleen de onze, bij zichzelf denkt: Hoe komen we in Godsnaam uit deze impasse van idioterie aan maatregelen waar we onszelf in gemanoeuvreerd hebben? Men kan nu niet zeggen dat bepaalde maatregelen toch niet blijken te werken want ojee, dan gaan de juridische procedures los tegen de Staat der Nederlanden omdat zoveel mensen ernstig gedupeerd zijn geraakt op heel veel fronten. Beter is het om met de weg der geleidelijkheid de teugels te laten vieren zodat Jan Doedel en zijn gevolg gelooft dat de afname van de besmettingen door het vaccineren komt. En wederom komt Rutte weg met zijn kortzichtige wanbeleid.

Hoe is het toch mogelijk dat we ons en masse zo verschrikkelijk om de tuin hebben laten leiden? Eerst moesten we onze handen kapot wassen (het RIVM raadt dit sterk af), daarna lieten we ons allemaal muilkorven (volgens zowel het RIVM als de WHO zet dit geen zoden aan de dijk) en nu lijkt het erop dat we twee weken van avondklok gaan stopzetten (heeft het werkelijk geholpen?).

Met al deze maatregelen zijn mensen niet alleen gedupeerd door inkomstenverlies, maar hebben ook heel veel mensen boetes gekregen omdat ze mens zijn en dingen doen die mensen doen. En hierbij breek ik ook een lans voor de keiengooiers van vorig weekend. Oké, het is uit de hand gelopen en geweld is nooit goed te praten, maar indirect is het de schuld van de regering dat het zo ver is gekomen. Als ik iemand lelijk uitscheld, dan kan ik verwachten dat ik daarna ergens pijn heb. Zo ook in den Nederlanden. Ons kabinet legt mensen onzinnige en niet te begrijpen maatregelen op, sanctioneert hier vervolgens op en vraagt zich dan af waarom mensen boos en geïrriteerd raken.

Rutte zou er goed aan doen om de komende week met een generaal pardon te komen en iedereen, maar dan ook iedereen, z’n boete kwijtschelden vanaf het begin van de coronaperiode. Doe dat nu Rutte, dan voorkom je in de nabije toekomst een heleboel leed bij de mensen waarvan jij pretendeert de volksvertegenwoordiger te zijn. Wil je het op je geweten hebben dat een opgezweept jochie van 15 jaar die een kei heeft gegooid, met zijn ouders in ernstig conflict komt omdat zij tot z’n achttiende levensjaar krom moeten liggen door afbetaling? Beste Rutte, eerst zet je aan tot geweld en daarna veroordeel je het en sanctioneer je bovendien op een zeer inhumane wijze. Begrijp wat er speelt, snap de emotie, doe eens katholiek en vergeef!

25-01-2021  Rellen

“Het Veiligheidsberaad, met de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, vergaderen in Utrecht over de handhaving van de nieuwste coronabesluiten van het kabinet. Het gaat onder andere over de avondklok. Het Veiligheidsberaad komt vanwege de avondklok niet zoals gebruikelijk ’s avonds bijeen, maar al aan het eind van de middag.”

Bovenstaande stond in het nieuws na de heftige rellen van gisteren in Eindhoven en Amsterdam en daarna in nog veel meer gemeenten.

Wat er gisteravond is gebeurd, dat kun je niet goed praten. Het heeft voor veel leed gezorgd en er is voor heel veel aan belastinggeld verkwist wat beter anders ingezet had kunnen worden. Maar desalniettemin…?

Het is denk ik te gemakkelijk om de relschoppers over één kam te scheren en maar af te doen als het ‘schuim van de aarde’ wat alleen maar uit is op rellen. Zonder de coronamaatregelen zoals een avondklok hadden deze rellen niet plaatsgevonden. Er is een relatie te leggen en het is verstandig om daarnaar te luisteren.

Veel mensen lopen braaf achter de regeringsbeslissingen aan. Ze zijn het er misschien niet altijd mee eens, maar als Rutte zegt ‘linksaf’ dan gaan ze linksaf, en als De Jonge zegt ‘rechtsaf’ dan gaan ze rechtsaf. Volgzame mensen die doen wat er beslist wordt, ook al worden ze voor het karretje gespannen van de corona-pr.

Er is echter ook een groep mensen die wat principiëler in elkaar steekt en het onrecht voelt van maatregelen die niet het verschil maken maar wel je menszijn aantasten. We kunnen de rellen louter bezien als crimineel en doorgaan met ingrijpen en sanctioneren; ik hoop echter dat er ook naar de achterliggende redenen wordt gekeken. En misschien volgt er dan wel als uitkomst uit de bijenkomst van de Veiligheidsraad dat de avondklok een hele domme maatregel is die veel en veel te ver gaat.

Nederlanders behoren tot de meest intelligente groep mensen op deze aardbol. We zijn ondernemend, we zijn vrijgevochten, we zijn divers en we hebben een eigen mening. Is het niet de betutteling die we voelen? Het onrecht dat we ervaren? De schoffering van ons vermogen tot nadenken? De aantasting van onze vrijheid door vreemde maatregelen die niet uit te leggen zijn? Ik wens de burgemeesters veel wijsheid toe vanmiddag, maar ik ben bang dat het tij niet meer te keren is en dat het vele sanctioneren en de negatieve en betuttelende benadering aan het adres van jonge mensen post heeft gevat.

Meneer Rutte, alstublieft, ga weer het intelligente pad op en probeer de burgers mee te krijgen in plaats van tegen. Corona is een heftig virus, niemand zal dit ontkennen, maar dat neemt niet weg dat we er op een normale manier uit kunnen komen. Uitleggen en vragen meneer Rutte, niet verplichten en beboeten, want dan krijg je de rekening terug. Dit is eenvoudig lagere school denkwerk en dit is wat er aan de basis stond van wat er gebeurde gisteren.

23-01-2021  Avondklok

Laten we het positiever uitdrukken: ’s avonds om 21.00u houden we met z’n allen dagsluiting… Leuk gevonden Nick!

22-01-2021  Chinees gezegde

“Je kunt beter het goede nastreven dan het kwade bestrijden.”

Waar is het misgegaan in het besturen van ons prachtige eigenwijze landje? We begonnen inmiddels bijna een jaar geleden zo goed met de intelligente lockdown. Minister-president Rutte en minister De Jonge informeerden ons Nederlanders over het gevaarlijke virus en ze vroegen om voorzichtigheid. Er werd uitleg gegeven en daarmee deden ze een beroep op ons vermogen om de dingen te begrijpen.

Inmiddels hebben we verschillende stadia van de virusbestrijding doorlopen en hoe anders is de aanpak nu wel niet. De grondwet wordt geweld aangedaan, onze mensenrechten worden met voeten getreden, we zijn verplicht gezichtsbedekking te dragen, ook in benzinestations, en de avondklok is een feit. Wat gebeurt ons?

We zijn zo eensgezind van start gegaan, waarom hebben we dit niet vol kunnen houden? Het enige antwoord hierop is dat we een incapabele regering hebben, inmiddels demissionair, maar toch. En wat schetst mijn verbazing? Ik lees afgelopen week in de krant dat de meeste mensen er geen moeite mee zouden hebben als Rutte opnieuw onze minister president zou worden. Pardon? Zijn we collectief dement geworden? Het enige politieke antwoord dat de afgelopen twaalf jaren is gekomen op de vraagstukken in onze maatschappij: hard optreden en sanctioneren. Als we dit na 17 maart opnieuw willen, dan weten we op wie we moeten stemmen.

20-01-2021  Coronabijbaantje

Zeer waarschijnlijk, maar God verhoede het, komt er deze week een avondklok. Dan dient iedereen om 20.00u binnen te zijn en binnen te blijven. Over de uitzonderingen wordt nog nader bericht. Te denken valt aan hulpverleners in de acute sfeer, maar bijvoorbeeld ook hondenbezitters die Woef nog een plasje moeten laten doen voor het slapen gaan om een bevuild tapijt te voorkomen.

Mijn studerende zoon heeft al een bijbaantje bedacht voor wat extra inkomsten:

“Tegen vergoeding hond te leen tussen 20.00 en 04.00u voor het opdoen van wat extra frisse lucht en het strekken van de benen. Twee poepzakjes en een knaagbotje worden bijgeleverd. Gelieve met schone pootjes terug te brengen.”

19-01-2021  Regels of fatsoen, wat corona met ons doet.

Vandaag ging mijn vrouw met de trein. Ze zat helemaal alleen in een coupé, niemand in de verre omtrek te bekennen, en ze had haar mondmasker precies zoals het ding genoemd wordt over haar mond en onder haar neus. De trein stond nog stil en zou zo gaan vertrekken. Een conductrice liep over het perron, zag mijn vrouw zitten met een onbedekt reukorgaan, en ze begon met haar vlakke hand een aantal keren hard op de ruit te slaan.

Mijn vrouw schrok ervan en het duurde even voordat ze begreep waar het over ging. Om escalatie te voorkomen trok ze het lapje stof iets omhoog tot over haar neus. De conductrice was kennelijk tevreden want liep stug door. Kennelijk niet op de hoogte van de gulden regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

16-01-2021  De emotionele drijfveer

Afgelopen week hoorde ik op NPO1 het trieste relaas van een vrouw die vertelde dat haar moeder overleden was aan corona, dat ze zelf doodziek is geweest en dat nu haar zoon op de IC ligt en vecht voor zijn leven. Alle drie getroffen door Covid-19. Buitengewoon vervelend en ik deel mijn oprechte medeleven met mevrouw.

Vanuit dit directe lijden vertelde mevrouw dat ze niet begrijpt dat mensen zich niet aan de regels houden. Mevrouw stelde dat er heel hard opgetreden dient te worden tegen mensen die geen mondmaskers dragen. En wat haar betreft dienen mensen ook elkaar heel direct aan te spreken hierop. Sowieso kunnen de maatregelen voor haar niet ver genoeg gaan in de bestrijding van het coronavirus. Buitenlandse reizen zijn asociaal en een avondklok dient ingevoerd te worden.

Hoe groot mijn medeleven ook is voor deze vrouw en ook voor andere slachtoffers van Covid-19, hier wordt een belangrijke denkfout gemaakt. Een denkfout gebaseerd op emotionele gronden die overgenomen wordt door regeringsleiders en vervolgens wordt er vanuit de politiek beleid op gemaakt.

Dit staat haaks op de ontwikkeling die we als mensheid de afgelopen millennia hebben doorgemaakt. Een wetenschappelijke progressie dat we ons zo min mogelijk laten leiden door allerlei emotionele zaken. We proberen op rationele grond en op basis van feiten beslissingen te nemen. Zeker politieke beslissingen. Echter nu met het coronavirus laten we ons massaal leiden door emotie, door gevoelens, door misvattingen. Mondkapjes zijn eerder oorzaak van verspreiding dan dat het helpt. Een avondklok voegt niets toe in de aanpak van virusbestrijding. Waarom wel een drankenzaak open en niet een boekhandel. Ga zo maar door.

We doen maar een dotje en we varen een emotionele koers omdat we het niet meer weten met z’n allen. De volgende stap is vaccinatieverplichting. Ook al zo’n draak van grondrechtelijke ondermijning zonder dat we voldoende weten over immuniteit. Misschien zijn mensen al lang immuun omdat ze het virus in zeer lichte mate hebben doorgemaakt en heeft inenten geen zin. We weten het domweg niet, het wordt nog onderzocht. Maar om op basis daarvan elkaar op voorhand te veroordelen, buiten te sluiten en zelfs een misdadig gevoel mee te geven… poeh, ik dacht dat we al genoeg geleerd hebben van de kinderopvangaffaire.

Dus lieve mevrouw, alle begrip voor uw verdriet, uw pijn, ook voor uw emotionele uitingen, maar doet u alstublieft geen uitspraken dat het misdadig is als mensen dingen doen op basis van eigen onderzoek en zich daarbij laten leiden door wetenschappelijke bevindingen en inzichten.

11-01-2021  Glazen bol

Goh, zo heel erg moeilijk was het niet om een paar maanden geleden de nabije toekomst te voorspellen:

“Om besmetting te voorkomen willen zorginstellingen in Limburg weten of medewerkers zijn gevaccineerd. Maar volgens de privacywetgeving hoeft niemand dat te vertellen. De instellingen vragen de minister voor de zorg een uitzondering op de wet te maken.” De Limburger

Misschien toch alvast maar iets gaan doen met het dragen van duidelijke herkenningstekens op de kleding om goed onderscheid te kunnen maken tussen wie deugt en wie niet. Doet u gezellig mee? We kunnen alleen niet garanderen dat u een uitkering krijgt voor het betalen van uw levensonderhoud als u niet meer op het werk mag komen. Misschien voor de zekerheid toch maar… Weet dat het niet verplicht is hoor!

10-01-2020  Ondernemersvaardigheden

“Burgemeester sluit winkel Kleine Berg Eindhoven nadat mondkapjescontrole compleet uit de hand loopt: ‘Wij zijn geen Gekke Henkies’ ” (Eindhovens Dagblad)

Is het wel zo dat burgemeester en handhavers in deze casus geen ‘Gekke Henkies’ zijn? Er valt namelijk heel veel voor te zeggen dat er in deze situatie wel degelijk sprake was van ‘Gekke Henkie gedrag’. Laten we eerlijk zijn, welke gezagdrager, of het nu een BOA is of politieagent, gaat rollebollen met winkelpersoneel over het wel of niet dragen van mondkapjes? Iets in het gedrag van deze gezagdragers moet er welhaast voor gezorgd hebben dat er agressie is opgewekt bij het winkelpersoneel. Om iemand aan te houden die geen mondkapje draagt, gaat dat niet een beetje te ver? Als iemand niet wil luisteren en hij of zij vormt verder geen acuut gevaar, dan bewandel je toch een andere weg? Dan ga je toch niet aanhouden? Deze casus maakt duidelijk dat we op flinke afstand van elkaar zijn gekomen. Het laat zien dat we niets meer van elkaar tolereren en het is triest dat mensen niet gerespecteerd worden, in hun eigen winkel notabene, om uiting te geven aan een andere visie.

Hierbij speelt ook mee dat het hele mondkapjesbeleid nog altijd uiterst omstreden is en alleen maar opgelegd wordt vanuit een schijnvertoning die uitgegroeid is tot een draak van een maatregel.

Want laten we wel wezen, het is nog geen maand geleden, 19 december om precies te zijn, dat ik in dagblad Trouw een interview las van Marion Koopmans, hoogleraar ­virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en sinds 2014 hoofd van de afdeling viro­science. Sinds 2014 is ze adviseur van de WHO op het terrein van nieuwe infectieziekten. Ze liet zich het volgende ontvallen, of misschien deelde ze het wel bewust mee, zo goed ken ik haar niet:

“(vraag interviewer:) Dezelfde kennis? Er werd in Europa heel divers over zoiets als mondkapjes gedacht. (antwoord Marion Koopmans:) ‘Nee, dat valt wel mee. In de uitwerking misschien. Maar als ik met mijn Duitse of Belgische collega’s over de wetenschappelijke kennis rond mondkapjes sprak, waren we het eens dat ze hooguit beperkte bescherming boden.’

Ook op de website van het RIVM staat nog altijd vermeld dat mondkapjes nauwelijks toegevoegde waarde hebben. Dit is het geval bij juist gebruik van mondkapjes. Bij verkeerd gebruik, en 95% van de Nederlandse bevolking gebruikt mondkapjes niet op de juiste wijze, werkt het averechts. Er is al eerder gesuggereerd dat mondkapjes weleens verantwoordelijk kunnen zijn voor een toename van de besmettingen.

Dan weer terug naar het voorval bij Delicious Store in Eindhoven. Wat is hier misgegaan? Wat maakt dat gezagsdragers gaan aanhouden en forceren omdat het winkelpersoneel heel bewust en heel expliciet de afweging maakt om te kiezen voor hun gezondheid. Om te kiezen voor gewoon te kunnen ademhalen. Om niet mee te gaan in de gekte van het mondkapjesbeleid. Jawel burgemeester Jorritsma, uw vraag is retorisch, u zijt wel degelijk ‘Gekke Henkies’ om fatsoenlijke en gerespecteerde ondernemers uit de tent te lokken en aan te laten houden en later ook nog eens te gaan veroordelen voor iets wat te belachelijk is voor woorden.

Nog iets burgemeester Jorritsma: u bedient zich van een trumpiaans woordgebruik dat helaas steeds vaker z’n intrede doet in de Nederlandse politiek. Stop daar mee. Een burgemeester is er voor alle stadsgenoten. In uw functie is het niet waardig om op deze wijze te oordelen en te veroordelen, en al zeker niet op voorhand zonder dat er sprake is geweest van wederhoor.

Note van de auteur: uiteraard ben ik tegen alle vormen van geweld. En uiteraard is geweld tegen gezagdragers, handhavers en hulpverleners uit den boze, maar durf tegelijkertijd ook kritisch te kijken naar het gedrag van deze mensen en dat tegen het licht te houden van waar het eigenlijk om gaat.
08-01-2021  Veilig vaccineren of prikkerdeprik?

Inmiddels zijn we alweer een stukje op weg in het nieuwe jaar. Nederlanders hebben zich op een enkel illegaal knalletje na keurig gedragen op Oudjaarsavond, Trump heeft zijn afscheidsfeestje gegeven in het Capitool en de wereld is aan het prikken gegaan tegen Covid-19.

We zijn in Nederland laat op gang gekomen maar inmiddels goed op dreef en er wordt geprikt bij het leven. Ouderen, verplegend personeel, kwetsbaren, we buitelen over elkaar heen in wat ieder vindt wie recht heeft om als eerste aan de beurt te komen. Het heeft iets chaotisch, net als dat er geleidelijk aan steeds meer naar buiten komt over alle onzekerheden omtrent werking en effect van het vaccin. Waar eerst iedere verantwoordelijke of gezagdrager om het hardst riep dat de goedgekeurde vaccins uiterst veilig zijn en op het hoogst mogelijke niveau zijn getest, daar komen nu de scheurtjes steeds meer aan het licht. Enkele vragen waarop men geen antwoord weet: Helpt het vaccin tegen verdere verspreiding? Hoelang ben je beschermd na vaccinatie? Er worden verschillende soorten vaccins aangeboden, hoe zit dat? Hebben we al antistoffen ontwikkeld en heeft vaccinatie dan wel zin? Enzovoorts.

Kortom, er is nog altijd de nodige onduidelijkheid rondom de vaccins en zolang deze onduidelijkheid bestaat betekent dit heel eenvoudig dat het vaccin dus onvoldoende is uitontwikkeld. Daar kun je niets anders van bakken. En iets laten injecteren door medewerkers die een spoedcursusje prikken hebben gehad, waarvan je niet met zekerheid weet of het op termijn misschien toch wel een beetje schadelijk kan zijn, of dat het domweg geen toegevoegde waarde heeft in de bestrijding van de pandemie, dat is een vraag die ieder voor zichzelf dient te stellen.

Op het ethische vlak rammelt er eveneens het nodige. Want hoewel we niet verplicht kunnen worden tot vaccinatie, is er wel degelijk sprake van een verplichtend karakter op basis van uitsluitingen. Het vliegverkeer heeft dit al bepaald en er zal meer gaan volgen. Dan komen we ook weer op het juridische vlak: kan en mag dit allemaal wel? Ook daar mag eenieder zelf zijn vragen bij stellen. Ben kritisch mensen en denk na!

18-12-2020  Asterix, Obelix en 15 miljoen mensen

Tja, beste mensen, het is zover, we zitten erin, de lockdown. En tot 19 januari nog wel, dat is nog een hele poos. Heerlijk, even rust aan het hoofd zou je denken. Maar nee hoor, niet voor ondergetekende. Al bijna 30 jaar ben ik hulpverlener voor het psychische en psychiatrische deel van de medemens en ik kan me niet heugen ooit zo hard, intensief en veel gewerkt te hebben vanaf het moment dat we het woord corona kennen.

Je hoort me niet klagen hoor, want als een soort van Florence Nightingale vervul ik met passie mijn werk. Maar waar ik wel over val is de stupiditeit over hoe de coronacrisis wordt aangepakt en waardoor er een enorme toeloop is van extra cliënten in de GGZ, naast het gegeven dat de al bestaande cliënten extra zorg en aandacht nodig hebben.

Mijn functie speelt zich af in de ambulante sfeer wat betekent dat ik heel veel mensen thuis opzoek. Mensen in isolement, mensen die bang zijn geworden, of depressief, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, financiële nood hebben, kinderen met gedragsproblematiek en achterstand, het houdt niet op. En ik vraag me af wat er nog aan komt.

Ondertussen geniet ik van de mensen die zich in deze barre tijd van opgelegde maatregelen gedragen als in dat kleine dorpje in Bretagne ten tijde van de Romeinse bezetting. Een dorpje dat zich als enige staande houdt tegen de invasie van Romeinse troepen onder leiding van Julius Caesar doordat ze beschikken over een onoverwinnelijke toverdrank. Het hadden Nederlanders kunnen zijn. Ook wij hebben een dergelijke recalcitrantie in onze genen. Geen toverdrank maar een handelsgeest die steeds de mazen van de wet opzoekt en oplossingen bedenkt voor problemen die zich aandienen. In dit geval de problemen van een lockdown.

Wij nemen niet slaafs de dingen zomaar aan, nee, we zijn kritisch en denken zelf na. En daarom slaan we op potten en pannen als Rutte zijn toespraak in het torentje houdt. Het is wel heel gemakkelijk om deze mensen als lawaaimakers en oproerkraaiers weg te zetten, maar vergeet niet dat het juist deze mensen zijn die zich vaak buitengewoon goed geïnformeerd hebben over wat er werkelijk aan de hand is.

En geleidelijk aan is er veel aan de hand beste mensen. Er worden YouTube filmpjes met kritiek op de overheidsaanpak van het internet gehaald, journalisten die kritische vragen stellen worden afgewimpeld, mensen in overheidsfuncties die anders denken vrezen voor hun baan, enzovoorts. Ons eens zo trotse volkje, denk hierbij aan het lied van 15 miljoen mensen, wordt stelselmatig ingekaderd en in een keurslijf geperst van coronawet, mondkapjesverplichting en vaccinregistratie.

Heel geleidelijk aan beginnen er zich al wat bedenkelijke trekjes te ontwikkelen in onze samenleving die ik erg eng vind. Steeds vaker hoor ik termen als optreden en handhaven, verplichten, opleggen, afdwingen, streng sanctioneren, etc. Nog even en er loopt een soort van straatpolitie door de wijk die controleert of we ons wel houden aan de opgelegde maatregelen. Die door het raam gluurt of we niet met teveel rond de tafel zitten. Buren die je verklikken omdat ze vermoeden dat je een vreemd mens teveel in je huis hebt.

Nou, nou, nou, hoor ik je denken, wat zegt ie nu weer, is wel erg overdreven, gaat deze vergelijking niet te ver? Nee beste mensen, dit gaat niet te ver. Dit voorjaar stond een groot deel van de Nederlanders op straat te applaudisseren voor het verpleegkundig personeel en kijk eens wat er nu gebeurt; van lief zijn voor elkaar maken we nu ruzie en betichten we de ander van het niet houden aan de regels. En steeds vaker worden ook politiek besluiten genomen waarbij de economische en juridische belangen ver boven de menselijke waarden gaan. Er worden soms heel aparte afwegingen gemaakt.

Inmiddels bespeur ik ook steeds meer geluiden dat we over een poosje verplicht worden een vaccin te nemen, want anders mogen we niet vliegen, niet naar concerten gaan en misschien zelfs geen gemeentehuis binnenlopen. We krijgen hierin geen keuze, we mogen niet zelf nadenken. Maar er is veel te zeggen voor het niet nemen van een vaccin. Waarom? Omdat het getest is op hééel vééel onschuldige chimpansees waardoor ongelooflijk veel dierenleed heeft plaatsgevonden, omdat het in veel te korte tijd is ontwikkeld, omdat het maar de vraag is of het een toegevoegde waarde heeft, en vooral… omdat het verplicht is en daarmee tegen de grondwet indruist.

Fijne feestdagen beste mensen!

09-12-2020  Virusverspreiders

Gisteren hebben we weer eens flink op onze donder gehad van premier Rutte en diens rechterhand De Jonge. Laten we eerlijk zijn, zo voelt het toch. We doen het niet goed, we moeten ons beter gedragen, meer aan de regels houden, etc.

Het aantal besmettingen is de laatste weken weer toegenomen en hoe kan dit toch? Ook de NOS wijt er een pagina aan met als titel: Black Friday maar één van de mogelijke verklaringen voor stijgende coronacijfers. In dit artikel worden als andere oorzaken genoemd: meer mensen gaan naar het werk, toename van de huisbezoeken, drukte in de winkelstraten, laksheid door vaccinoptimisme, minder ventilatie door koude en ongewenst gedrag ten aanzien van de basisregels.

Er is één verklaring die ik mis in dit rijtje en dat is de verplichting van de mondkapjes. Vanaf oktober is er een sterke morele druk om die verspreidingslapjes te dragen en per 1 december de verplichting ervan. Het is van meet af aan heel duidelijk gesteld door het RIVM: het dragen van mondkapjes heeft geen toegevoegde waarde of maar heel, heel erg weinig. En op het moment dat mensen onzorgvuldig omgaan met het dragen van mondkapjes bereik je het tegenovergestelde effect; dan creëer je juist besmettingen.

Wat ik zie en wat ik hoor van de mensen die ik spreek (en als hulpverlener spreek ik nogal wat mensen op een dag) gaat niemand met de mondkapjes om zoals het hoort. Een enkeling nagelaten en dat zijn meestal mensen van vooroorlogse makelij die met alles zeer zorgvuldig omgaan. De meeste anderen wassen zo’n ding nooit uit, laten het overal slingeren, lenen het aan elkaar uit als dat nodig is, pakken het lapje overal vast, kortom… het is een smeerboeltje van jewelste.

Feit is ook toen in de landen om ons heen het dragen van een mondmasker verplicht werd gesteld de besmettingen toenamen. We zagen het in Spanje, in Italië nam het weer toe, België liep eerst achter op ons en haalde Nederland vervolgens rap in toen ze mondmaskers gingen dragen, en nu zie je ook in Duitsland de besmettingen alweer gedurende een week sterk oplopen. En dus ook in ons eigen land. Vanaf het moment dat iedereen zo’n ding is gaan dragen namen de besmettingen hand over hand toe.

Het laatste dat ik wil is hier stellig in zijn. Daar heb ik geen recht op omdat ik te weinig kennis van zaken heb. Ook ben ik erg partijdig in deze kwestie zoals je waarschijnlijk al opgemerkt hebt uit eerdere kritische noten. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel erg opvallend vind dat het mondkapjesfenomeen nergens benoemd wordt als eveneens mogelijke oorzaak van de toename van het aantal besmettingen. Vreemd.

– 
06-12-2020  Duidelijkheid in de Kerststal

De overheid adviseert ons deze dagen hoe je met de Feestdagen binnen de eigen woning om kunt gaan met gasten en hoe je dit het beste reguleert. Recent las ik bovendien dat het aan te raden valt om bij bezoek van vreemde snuiters in huis beiden een mondkapje te dragen. 

Ik kreeg een aardige tip voor als je de coronazotheid door wilt trekken binnen de muren van jouw eigen woning. Je zou er de Kerststal alvast op in kunnen richten. Zie voor de juiste richtlijnen de tekst hieronder:

“Voor iedereen die dit jaar een Kerststal wil opzetten, houd rekening met de momenteel geldende regels! Jozef, Maria en Jezus vormen één huishouden, prima, maar daarna wordt het krap in het stalletje. Volgens de traditie zijn er twee herders en drie wijzen. Als we aannemen dat de herders en de wijzen geen familie van elkaar zijn en ook niet samenwonen, dan zijn er in totaal minstens acht personen uit zes huishoudens.

Wat kun je doen? Voeg de drie wijzen pas op 6 januari aan de Kerststal toe en haal de herders een dag eerder, op 5 januari, weg. Leg briefjes neer voor het invullen met naam, adres, aankomst- en vertrektijden. Plaats desinfectiemiddel in dispensers en heel belangrijk… markeer duidelijk de afstanden voor de stal en de regels met betrekking tot eenrichtingsverkeer met tape. Vergeet niet om beveiligers voor de ingang te plaatsen. Oh ja, ook niet vergeten: Jozef, Maria, herders en wijzen dragen een mondkapje, kindje Jezus niet. Alvast een fijne Adventstijd voor straks veilige Feestdagen!”

01-12-2020  Geen verstand van politiek

Quote: “Ik vroeg aan mijn huisarts hoe het nu zit met een mondkapje, of dit nu helpt of niet. Hij zei dat hij mij niet kon helpen omdat hij niet zoveel verstand heeft van politiek.”

29-11-2020  Het gaat echt gebeuren!

Nog een week en dan is Sinterklaas jarig. En Zwarte Piet viert mee, echter nu niet onherkenbaar door zwarte schmink maar door de verplichting van een lap katoen voor z’n gelaat. Het is echt zo beste mensen, het gaat werkelijk gebeuren! 

Begin oktober haalde ik een lezersreactie uit dagblad Trouw aan van iemand die stelde dat het dragen van een rode kaboutermuts hetzelfde effect heeft als het dragen van een mondkapje. Je zou wat mij betreft ook op één been mogen staan en met een narrekap op de tinwhistle fluiten, het maakt niet uit, het helpt toch niet. 

Wat ik het meest verbijsterende vind van dit alles is dat ik veel hoogopgeleide mensen tegenkom waarvan je toch zou mogen verwachten dat ze in hun opleiding iets van onderzoek en waarheidsvinding hebben meegekregen, en ook dat ze uit de geschiedenisboeken hebben geleerd hoe hele volksstammen de oorlogen in zijn gerommeld en elkaar hebben uitgemoord omdat leiders mensen tegen elkaar opzetten. En nu doen we het weer, we laten het gebeuren, we laten ons gedrag beïnvloeden door opperhoofden die onwaarheden verkondigen. We volgen als makke schapen en we laten ons leiden naar de vervreemding van het normale. 

Ik zie het volgende week al helemaal voor me dat een BOA (volger-bij-uitstek-en-getraind-in-het-hebben-van-geen-mening) me staande houdt op het feit dat ik geen mondkapje draag. Ik denk dat ik de goede man of vrouw eerst maar eens moet wijzen op de anderhalve meter afstand, vervolgens op het niet aanpakken van mijn identiteitsbewijs en daarna ben ik benieuwd naar de reactie dat ik om gezondheidsredenen geen mondkapje draag. Dat wordt nog wat. Afhankelijk van het ego en testosterongehalte van de betreffende BOA zal ik er mee wegkomen of krijg ik nog een extra boete voor het beledigen, dan wel tegenwerken van een beëdigd functionaris. Ach, misschien helpt mijn vriendelijke, onbedekte glimlach een beetje in mijn voordeel. 

Hierbij trouwens een videofragment van nog niet zo lang geleden waarin Van Dissel en Van Ark toch wel erg overtuigend zijn over het uitermate beperkte effect van mondkapjes: mondkapjeseffecten. En ja, ik hecht veel waarde aan de deskundigheid van onze eigen, nuchtere viroloog Van Dissel die inmiddels wel bewezen heeft zich uitsluitend bij de wetenschap te houden en zich niet laat leiden door politieke draaiwinden en gedragsbeïnvloeding. 

En Hugo de Jonge blaatte hem vrolijk na met de woorden: “Zelf gefabriceerde mondkapjes of alles wat daar op lijkt; het voegt niets toe. Het biedt een vorm van schijnveiligheid.

Doe je ding beste medemens, maar verplicht mij alsjeblieft niet tot het doen van mijn ding, alleen maar omdat we elkaar bang maken en ophitsen.

– 

27-11-2020  Een prik en een stip

Steeds vaker duiken er berichten op in het nieuws dat je niet meer welkom bent als je geen vaccin in je lijf hebt. Als er binnenkort, en God weet wanneer, een middel goedgekeurd is en het vaccineren begint, dan ben je als ongeprikte niet meer welkom bij sommige vliegtuigmaatschappijen en ook festivals hebben al uitgesproken dat je alleen binnen mag met een shot anticorona.

Het zal een kwestie van tijd zijn voordat men elkaar aansteekt met het angstvirus. De principes van de massahysterie gaan gelden en voordat we het goed en wel doorhebben gaan we naar een poortjesmaatschappij en mag je alleen naar binnen als je kunt aantonen dat je de virusdrug ingespoten hebt gekregen.

Niet dat ik tegen een vaccin ben, integendeel, als er een veilig middel is dat ons beschermt tegen vervelende kwalen dan is dat op zichzelf prima. Het is echter de manier waarop het gebeurd. Veiligheidsgeil als we zijn dekken we ons in tegen mogelijke claims en nog voordat een vaccin is geïntroduceerd wordt er al dreigende taal gesproken. Niet prikken, dan kun je stikken. 

Na de vliegmaatschappijen en popfestivals zal al heel snel de Bijenkorf een standpunt innemen en daarna is het hek van de dam, dan volgen de bouwmarkten en al snel de supermarkten, restaurants, enzovoort. Zonder een vaccin mag je niet meer over straat. Overdreven? We zullen het zien.

Misschien is het een idee om bij het beschikbaar komen van een vaccin gele stippen beschikbaar te stellen. Dan kun je die op je kleding vastnaaien zodat je herkenbaar veilig bent en door het poortje mag. Lekker makkelijk, toch? Omgekeerd zou trouwens ook kunnen, dat je een gele stip krijgt als je niet gevaccineerd bent. Maar dat is niet origineel want zoiets dergelijks hebben we al eens ooit eerder gedaan. Laten we dat maar niet doen.

25-11-2020  Mondluiertjes

De afgelopen weken kom ik steeds vaker leuke benamingen tegen voor mondkapjes. Ik was al bekend met ‘muilkorf’, daar kwam ‘de halve BH’ bij, de ‘bacterielap’, ‘beklapje’, ‘snuit‘, ‘eendenbek’ een ‘CO2-kweek’ en recent dus het ‘mondluiertje’. Er zijn meer mensen die zich sterk afzetten tegen de verplichting iets te moeten dragen wat niet helpt en daar binnenkort ook nog voor beboet kunnen worden. Het moet niet gekker worden in Nederland met het rechtse zwabberbeleid van de tandem Rutte-De Jonge. En met de spoedwet zitten we er tot 1 maart aan vast.

Maar er is een escape: als je namelijk zegt dat je zo’n ding om gezondheidsredenen niet kunt dragen dan wordt door de Rijksoverheid geadviseerd aan de preciezen-onder-ons om hier soepel mee om te gaan. Men mag dan niet vragen naar de reden van de gezondheidsproblemen want dat druist tegen de privacywet in. Dus beste mensen, kies voor vrije adem, voor frisse lucht en draag alleen luiers waar dat zinvol kan zijn: onder de billetjes bij incontinentieproblemen.

17-11-2020  Ik mis Zwarte Piet

De laatste jaren is er veel veranderd aangaande het Sinterklaasfeest. Ik ben blij dat ik het zelf op de traditionele wijze heb mogen meemaken, en ook mijn kinderen denken er met veel plezier aan terug hoe jaarlijks Sinterklaas met één of twee Zwarte Pieten ons huis een bezoek kwam brengen. Eerst liedjes zingen rondom de kachel in de huiskamer, dan met het repertoire toewerken naar ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet’, en vervolgens werd er flink op het raam gebonsd en werd er een handvol pepernoten tussen de boeken in de kast en achter de tv gegooid. Daar hadden we nog lang plezier van!

Het Sinterklaasfeest is helaas de afgelopen jaren geslachtofferd door mensen die helemaal niets begrijpen van dit geweldige opvoedkundige kinderfeest. Het feest is opgeofferd in de strijd om een stem te kunnen uitbrengen tegen racisme. Maar daar heeft het geen sikkepit mee te maken. Als kind heb ik nog nooit Zwarte Piet geassocieerd met koloniale slavernij, of als een ondergeschikte aan het blanke ras. Integendeel, voor mij was Zwarte Piet misschien nog wel veel achtingsvoller dan Sinterklaas. Zwarte Piet stond, en staat nog steeds, voor mij als een rechtvaardige figuur die stoute kinderen een tikkie met de roede gaf en waar de dreiging van uitging om meegenomen te worden in de zak. Ik droomde er weleens van hoe het in Spanje zou zijn als ik daadwerkelijk meegenomen zou worden, want ik was best wel vaak een stout kind. Maar gelukkig liep het altijd met een sisser af en kon ik op de ochtend van 6 december met een gerust hart spelen met al het moois dat ik gekregen had.

Het is zo jammer dat we in de strijd van vermeende discriminatie het kind met het badwater hebben weggegooid. Nooit is het ‘zwarte’ aspect voor mij een item geweest en ook niet voor mijn kinderen. Nooit is er een link gelegd tussen Zwarte Piet en mensen met een ander huidskleur. Daarvoor was Zwarte Piet namelijk te veel neergezet en uitvergroot als een karikatuur en doet hij in niets denken aan kolonialisme of zwarte slavernij. Ook heb ik nog nooit van donkere mensen, waarmee ik toch veelvuldig heb samengewerkt, teruggehoord dat ze het een vervelend feest vonden of er moeite mee hadden. Nee hoor, ze vierden het feest vrolijk mee en zij begrepen waar het werkelijk om draaide.

Het Sinterklaasfeest is een prachtige viering met een hele sterke pedagogische waarde. Het draait om goed en slecht, het gaat om belangeloos geven, er wordt gevierd, kinderen mogen geloven, fantaseren, er wordt weer afscheid genomen en… volgend jaar legt Sinterklaas samen met zijn Pieten weer gewoon aan in een haven ergens in Nederland. En alle kinderen, zwart, blank, geel, rood of pimpelpaars, zingen hem en zijn gerespecteerde Pieten uit volle borst toe. Het is een feest dat verenigt en dat juist laat zien dat diversiteit erg goed kan samenwerken. En hoezo ondergeschikt? Is het niet Sinterklaas die zijn Hoofdpiet buitengewoon serieus neemt en naar zijn wijze adviezen luistert.

En stel je nou eens voor dat het wel een keer gebeurt dat midden zomer een kindje in de supermarkt naar een donkere persoon wijst en roept: ‘Kijk mama, een Zwarte Piet’, dan ligt daar een prachtige opvoedkundige taak aan de ouder om uit te leggen dat het anders zit. Verschillen even uitvergroten werkt verenigend; deze wegmoffelen en verbieden werkt juist tegenstellingen in de hand. Laten we dat nu eens snappen met z’n allen in plaats van alles alleen maar als verkeerd op te pakken. Ik ken geen enkele blanke Nederlander die discrimineert of oordeelt op basis van huidskleur. En als er al eens een grapje over wordt gemaakt, wat andersom zeker zo veel gebeurt want ook die ervaring heb ik ruimschoots, dan is dat eerder uit genegenheid dan anderszins.

Nu als volwassene mis ik Zwarte Piet zeker zoveel als in mijn kindertijd. Het is geweldig om een roetzwarte Piet in je huiskamer te hebben waar de kinderen met ontzag naar opkijken en waarbij jij als volwassene naarstig probeert te ontdekken welke buurtgenoot jou nu weer in het ootje neemt. Misschien moeten we maar even alle onrust over laten waaien. Wie weet…

12-11-2020  Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik de dieren lief…

Als oblaat van de Orde der Benedictijnen kan ik eveneens veel sympathie opbrengen voor Franciscus van Assisi en wat hij uitdroeg, en nog altijd uitdraagt. De reden hiertoe is onder andere de liefde voor dieren. Franciscus van Assisi had een bijzondere binding met de natuur en met alle levende wezens. Hij bekommerde zich niet alleen om het lot van melaatsen, zwervers en armen, maar ook om planten en dieren. Vanaf 1930 wordt op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus, voortaan Werelddierendag gevierd. En ik vind het machtig mooi dat hier aandacht voor is en vooral ook binnen de katholieke kerk waar nogal wat volgelingen een rechtvaardiging in de bijbel lijken te vinden voor het eten van vlees en vis.

Dierenleed is mij namelijk een doorn in het oog. Vanaf het moment dat ik me bewust werd van het vele onnodige dierenleed dat wij mensen veroorzaken ben ik vegetariër en sinds een tijdje steeds meer veganist. Waarom zouden we dieren eten of huiden van dieren dragen? Er zijn inmiddels zoveel alternatieven voor handen dat een excuus hiervoor volslagen ongegrond is. Omdat het lekker is? Omdat het mooi is? Kom nou toch, dat is toch geen reden voor dierenleed!

Een andere vorm van dierenleed zijn dierproeven. Weet je dat er op dit moment op zeer grote schaal proeven gedaan worden op apen in verband met het snel op de markt kunnen brengen van een vaccin tegen corona. Duizenden en duizenden apen worden opgeofferd voor onderzoek.

Uit de laatste cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er in 2019 ruim 448.000 proeven met dieren zijn gedaan, vrijwel evenveel als in 2018.

En je wil niet weten hoeveel daar in 2020 bijgekomen is, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Men zegt dat het momenteel onmogelijk is om een coronavaccin te ontwikkelen zonder dit op dieren te testen. Ik weet niet of dit waar is. Wat ik wel weet is dat dit zo snel als mogelijk dient te stoppen en dat we op zoek moeten gaan naar alternatieven. En deze zijn steeds meer voorhanden, laat ons er gebruik van maken. Als trouwe Benedictijn zeg ik: laten we een voorbeeld nemen aan Franciscus van Assisi en met zo’n goed mogelijk oog voor het welzijn van de mens ons beschaafd deel aanspreken en de dieren hierin niet vergeten.

Zie voor meer informatie: https://www.animalrights.nl/vervang-dierproeven/ik-geef-niet-aan-dierproeven

08-11-2020  Menszijn

Er was eens een tijd, alweer best lang geleden, dat menselijke omgang centraal stond. Er was natuurlijk ook niet veel anders omdat het leven nog erg eenvoudig was. Van het woord economie had nog niemand gehoord en aan procederen over de omheining van het land deed men niet. Met de komst van geld als ruilmiddel werd geleidelijk aan het economische aspect belangrijker dan de menselijke waarden. En vandaag de dag draait alles om geld en stappen we bij wijze van spreken over lijken om hier maar niets van te hoeven verliezen. 

Maar er is nog een aspect dat de menselijke waarden is gepasseerd en dat is de juridische component. We willen zeker weten dat we niet aansprakelijk worden gesteld en daarom maken we soms rare moves, dekken we onszelf voortdurend in, en zetten we AVG-verwijzingen op websites, allemaal met als doel: ‘ik val niet aansprakelijk te stellen, mij zullen ze niet pakken’. Ondertussen zijn de menselijke waarden afgezakt naar plaats drie.

Echter, het kan nog slechter verkeren met hoe wij mensen met elkaar omgaan. De coronacrisis heeft de menselijke waarden anno 2020 nog een plaats naar achteren doen opschuiven. Menselijkheid staat nu op de vierde plaats want we hebben veiligheid (lees angst) boven alles verheven. In het kader van veiligheid en zekerheid voor alles zetten we de grondwet tijdelijk aan de kant, maken we onszelf onherkenbaar door het gezicht te bedekken en springen we aan de kant als iemand te dichtbij komt. Zelfs onze kinderen leren op dit moment dat andere mensen gevaarlijk zijn. Voor de zekerheid laten we schijnveiligheid prevaleren boven de zo essentiële menselijke waarden die we in deze tijd zo hard nodig hebben. De vraag die mij al vanaf het begin af aan bezig houdt is dat we veel te krampachtig omgaan met alle maatregelen. Volgens mij kan het anders, menselijker met meer betrokkenheid op elkaar. Niet leven vanuit angst, maar vanuit respect en toenadering. Ik denk dat het mogelijk is om een land te regeren door mensen te informeren in plaats van te sanctioneren. Door te verenigen in plaats van te polariseren.

Als we met elkaar niet opletten, dan evolueren we de verkeerde kant op. Dan staan we steeds verder af van waarden die staan voor menszijn. Dan kunnen er beslissingen genomen worden op basis van angst en dat is nooit een goede leidraad.

02-11-2020  Motorkapjes?!

Motorrijders groeten als ze elkaar tegenkomen. Zij voelen een bepaalde verwantschap die iets te maken heeft met exclusiviteit en met anders zijn dan al het gepeupel wat zich op vier wielen verplaatst en opgesloten is tussen glas-met-een-dak-erop, een soort van rijdend aquarium. Nee, dan de vrijheid van het motorrijden, dat is de ultieme manier van verplaatsen en het schept een band ongeacht welke afkomst of nationaliteit je ook hebt.

Een soortgelijk fenomeen begin ik op te merken bij winkelende mensen zonder mondkapje. Tussen alle onherkenbaren lopen af en toe verwante zielen rond die eveneens wars zijn van adembenemende lapjes textiel die hooguit beschermen tegen de slechte adem van de drager ervan. Het is prettig om geestesgelijken tegen te komen en in elkaars blikken herkenning te zien. Soms wordt er zelfs een kort knikje uitgewisseld in de trant van: ‘jij snapt ook hoe het echt zit en wij geven samen niet toe aan deze massale zotheid’.

Zelf rijd ik geen motor en heb ik nooit de ervaring van onroute herkenning mogen smaken. Nu ben ik blij dat corona toch nog een mogelijkheid biedt om deze schade in te halen. Weliswaar zonder een ruig motorblok tussen mijn benen, maar wel met een onverwoestbaar, niet gedesinfecteerd winkelkarretje stevig in beide ongereinigde handen. Volledig RIVM-proof!

25-10-2020  Mondkapjes, het vervolg

Afgelopen week was ik met een deel van het gezin in een idyllisch hotelletje in Limburg. Het was aandoenlijk om te zien hoe sommige mensen hun best deden om het advies van mondkapjes op te volgen. We zaten met ongeveer twintig mensen in een ruimte, per twee aan een ontbijttafel. In de andere ruimte stonden een paar tafels waarop de etenswaren stonden uitgestald. Voor ons zaten twee mensen aan tafel die inmiddels geconditioneerde korfdragers waren, dat zag je er zo aan af. Aan tafel, kapje af – brood halen, kapje op – aan tafel, kapje af – beleg bij halen, kapje op – aan tafel, kapje af – even hoesten, kapje blijft af – etc, etc. Eigenlijk is het een vieze bedoeling want de hele tijd plukken die mensen aan dat lapje bacteriën om daarna met hun vingers aan de algemene etenswaar te zitten. Mochten ze toevallig ook nog een virusje onder de leden hebben, dan is zo’n gezichtslapje helemaal een vadsige mix van ziekteverwekkers.

Weer terug van weg geweest nog even een paar benodigdheden halen bij Decathlon. Het personeel daar is ook allemaal gekorfd op angst voor disciplinaire maatregelen, en ze wanen zich zo veilig dat ze bij het geven van advies, of bij het bieden van assistentie aan de kassa, zo dichtbij komen dat de afstand hooguit een halve meter bedraagt. En dan te weten dat eventuele virusdeeltjes òf dwars door het kapje heen schieten, òf aan boven-, onder- en zijkant ontsnappen met meer kracht dan bij een normale uitademing. Men waant zich veilig maar loopt meer risico.

Mijn dochters waren die dag naar de Efteling en hadden dezelfde ervaring dat gekorfden zich veilig wanen en daardoor meer risico nemen in de wachtrijen of bij het passeren van elkaar. Degene die hun normale gezichtsuitdrukking laten zien beseffen beter het gevaar en houden daardoor vaker wel de benodigde afstand in de gaten. In korte tijd hebben wij op diverse plaatsen de ervaring opgedaan dat mondkapjes zorgen voor schijnveiligheid.

De komende week gaat de spoedwet waarschijnlijk goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Hoe beschamend voor onze vrijheid! Dan zal het korfbeleid verplicht worden is de verwachting. En dit terwijl we weten dat het niets doet, dat we weten dat het zelfs averechts werkt, dat nagenoeg niemand dit lapje dagelijks uitwast of vervangt, dat je iets doet omdat het moet en niet omdat het zin heeft, kortom, we doen niet wat we willen, maar we willen wat we doen. We volgen en vertonen kuddegedrag op basis van irreële angst voor virus of Boaboete.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik het virus wel degelijk serieus neem, maar vanuit mijn eigen vakgebied kijk ik met interesse om me heen hoe gemakkelijk mensen zich laten leiden door gevoelens en emoties en hoe daarop beslissingen worden genomen. Het heeft enerzijds iets vermakelijks, anderzijds vind ik het zeer gevaarlijk. De geschiedenis heeft ons namelijk al verschillende keren gewaarschuwd voor deze volgzaamheid-op-straffe-van en dat heeft desastreuze gevolgen gehad. Ik zie jou al verontwaardigd kijken, zo van: ‘nou, nou, nou beste vrind, dat zijn wel zware vergelijkingen’. Klopt, en toch durf ik ze te maken want ook destijds dacht men dat het wel los zou lopen. Nogmaals: blijf af van de juridische basis waar onze over overgrootouders zo hard voor gevochten hebben, want als je daaraan gaat morrelen dan kom je op een glijdende schaal terecht. Niet doen!

21-10-2020  Ben ik nou degene die zo slim is, of…

Vergeef me mijn geveinsde arrogantie beste mensen, zo is het niet bedoeld, maar als ik onderstaand bericht lees dan begrijp ik er niets meer van:

Viroloog Ab Osterhaus en antropoloog Ginny Mooy pleiten voor een korte totale lockdown. ,,We moeten het virus wegdrukken, uit het land drijven. Met een totale lockdown. Binnen 4 weken zijn we het kwijt. Er zijn een aantal landen die het virus op die manier hebben weggedrukt, zoals Nieuw-Zeeland en Japan.”

En dan? Wat gaan we doen als er geen enkele Nederlander meer corona heeft? De grenzen potdicht houden? Dat zal wat worden voor een transitielandje als Nederland. Er hoeft na die vier weken maar één Belg of Duitser met een virusje de grens over te steken en het feest begint weer van voren af aan. Ik heb het al eerder geschreven: hoe sneller we het virus proberen uit te bannen, des te eerder kunnen we aan de derde golf beginnen. Laten we daar nu eens mee ophouden. Volgens mij zijn we meer gebaat bij de weg der geleidelijkheid. Gewoon weer handen schudden, muilkorven af en terug naar het normale leven. Het coronavirus krijgen we uiteindelijk toch allemaal wel een keer, want zo werkt een griepvirus nu eenmaal. Meer weten? Zie het betoog van Dr. Dolores Cahill, moleculair biologe en immunologe: Public Meeting
En als we deze weg van de geleidelijkheid bewandelen dan kunnen we ook stoppen met alle ellende van handhaving, rechtenschending en angst zaaien onder mensen. Alsjeblieft, laat ons verstand prevaleren, denk na en denk logisch.

20-10-2020  Gegroet medemens!

De afgelopen twintig jaren ben ik heel vaak met het gezin op vakantie gegaan naar een klein en gezellig plaatsje in Oostenrijk. We huurden daar dan voor drie weken een chalet dat zo’n anderhalve kilometer buiten het dorp ligt. Een dorpje met nog geen duizend inwoners en iedereen kent elkaar. Wij werden ook steeds vaker herkend als die Nederlanders die iedere ochtend een weißbrot kwamen halen.

Het gemoedelijke werd ook bepaald doordat iedereen elkaar groette. Als je elkaar passeerde op een smal weggetje, als je elkaar tegenkwam bij de bakker of in supermarkt, bij een rondwandeling, of gewoon zomaar, elkaar tegenkomen betekende groeten.

In Nederland groet bijna niemand elkaar meer. Ik maak het zelfs mee dat ik met de hond door de weilanden struin in een gebied waar je nauwelijks mensen tegenkomt. En als je dan toch iemand tegenkomt, dan hebben ze of oortjes in, of ze zijn verdiept in hun telefoon, of ze kijken je aan als jij wel groet alsof ze het in Keulen horen donderen. Wat is hier aan de hand? Waarom groeten we elkaar niet meer? In een drukke stad kan ik me voorstellen dat je niet iedereen groet, maar als je in de verlatenheid van het buitengebied een mens tegenkomt, dan mag je toch veronderstellen dat je op z’n minst even een hoofdknikje geeft als herkenning van een soortgenoot.

De coronapandemie maakt het er niet beter op. Veel mensen verscholen zich al achter hun smartphone, we zijn al een halfjaar getraind in geen handen schudden, en nu komt er ook nog bij dat je steeds vaker aangekeken wordt vanachter zo’n stoffen snuit. Ik denk er het mijne van en blijf gewoon vriendelijk iedereen begroeten die mij tegemoet komt. Onverschillig worden naar anderen is het laatste dat ik wil. Met mijn ouderwetse Nokia diep in mijn zak gestoken, de oren open voor de geluiden om mij heen en met open vizier zodat mijn gezicht te allen tijde zichtbaar en afleesbaar is voor iedereen, loop ik samen met mijn trouwe viervoeter de medemens hartelijk tegemoet in de hoop dat het vonkje overslaat.

18-10-2020  Corona… lees en luister ook hiernaar

Doen we er goed aan om het coronavirus te bestrijden zoals we nu doen? We doen wat ons opgedragen wordt en we lijken het normaal te vinden. In no time zijn we geconditioneerd en grijpen we naar de mondkappen, maar zorgelijker is dat we elkaar napraten en nadoen. Hebben we zelf geen gezond verstand meer om te relativeren en na te denken? Lees en luister eens naar onderstaand artikel, al was het maar om je eigen denkproces te scherpen.

https://preview.mailerlite.com/m1p0d0/1534065169091532518/e7e8/

Het is helemaal prima om na het lezen hiervan toch uit voorzorg te korven en te desinfecteren, maar oordeel alsjeblieft niet over de medemens die anders denkt en handelt ten opzichte van Covid-19. Dat is niet iemand die onachtzaam omgaat met andermans gezondheid, dat is waarschijnlijk iemand die zich daar juist goed over heeft geïnformeerd en de andere belangen meeweegt.

16-10-2020  Tegenstrijdige adviezen

Drie regels kom ik steevast tegen in het rijtje voorschriften dat menig organisatie op zijn website heeft gezet:

 • mondkapje dragen (geen verplichting)
 • handen desinfecteren
 • maximaal 30 personen toegestaan
 

En vaak wordt daaraan toegevoegd: “U houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.”

Maar beste mensen, als ik me aan de richtlijnen van het RIVM dien te houden, zoals geadviseerd, dan heeft een mondkapje nauwelijks effect en bij verkeerd gebruik, wat bijna altijd het geval is, werkt het averechts. Door het RIVM wordt juist afgeraden om je handen te desinfecteren vanwege gevaar op resistentie. Wassen met water en zeep volstaat, en liefst niet te veel. En het is voldoende om 1,5 meter afstand te bewaren. Dus een maximum van 30 personen is nonsens als de ruimte groot genoeg is zoals bijvoorbeeld in een kerk of een theaterzaal.

Ik begrijp het niet, jij wel? Laat me duidelijk zijn dat ik het gevaar van een Covid-19 besmetting allerminst ontken en dat ik de ziekte Corona zeker serieus neem en op mijn manier er zeer verantwoordelijk mee om ga voor mijn medemens en mezelf, maar ik voel geen behoefte om zaken op te volgen die aantoonbaar geen effect hebben en zelfs niet waar blijken te zijn, dan wel averechts werken. Ook niet vanuit een solidariteitsgevoel, daarvoor gaan de opgelegde maatregelen me te ver.

14-10-2020  Lief zijn voor het virus

Krachtige uitspraak van premier Rutte: ‘met een grote hamer virussen platslaan.’ Dit is de taal die ik begrijp. Zelf zeg ik ook al vanaf het begin van de eerste golf als er zo’n supermarktmedewerker mijn karretje wil desinfecteren: ‘Hoeft niet beste kerel, ik pak dit karretje heel stevig vast en knijp dat virus hartstikke dood.’ En ook heb ik vaak heel stoer gezegd: ‘Wee degene die in mijn richting wasemt; ik wasem op hetzelfde moment twee keer zo hard terug, daar heb ik geen mondkapje voor nodig.

Hou toch op met die stoere praat meneer Rutte. We moeten ons niet zo agressief naar dit virus opstellen. Leven en laten leven zou ik zeggen. Hoe sneller we dit virus namelijk de kop indrukken, des te eerder dient zich de derde golf aan. Hoe dat kan? Dat zal ik u uitleggen meneer Rutte. En luistert u gerust ook mee meneer De Jonge:

Als we namelijk over een paar weken zo hard gewerkt hebben (lees: eenzaam zijn geweest) dat we het virus in de hoek hebben geslagen, dan gaan we de teugels weer laten vieren. Maar een virus zou geen virus zijn als het zich niet stiekem ergens zou verstoppen en bij het eerste het beste feestje dat dan weer gegeven wordt, komt er een virusdeeltje als een duveltje uit een doosje tevoorschijn, en met een geweldig Kiekeboe is het er dan weer. Voila, de derde golf, weer een bestraffende persconferentie, een volgende lockdown, intelligent of juist niet, nog grotere angst in de samenleving, etc.

Van een vaccin hoeven we nog een hele poos niets te verwachten. Kunnen we dan niet beter minder hard dit virus bestrijden en het gecontroleerd toelaten zodat het grillige verloop omgezet wordt in een gelijkmatige immunisering? Een beetje lief zijn naar dit virusje, dan hoeven we niet een hele bevolking te muilkorven, dan blijven de ondernemers overeind, lopen onze kindekes geen leerachterstanden op, en we kunnen van het geld dat we besparen weer ziekenhuizen bouwen die recent gesloten zijn. Want hoe zat het met dat bezuinigingsbeleid ook alweer meneer Rutte?

11-10-2020  Eigen verstand gebruiken!

Waarschijnlijk zullen we aankomende week geconfronteerd gaan worden met nieuwe, nog strengere maatregelen in het streven om het virus terug te dringen. Er wordt gesproken over allerlei verplichtingen waar ik al eerder tegen geageerd heb. Waarom? Omdat het geen steek houdt en vaak zelfs onzinnig is of andere processen in gang zet die we al helemaal niet willen.

Mondkapjes helpen evenveel als kaboutermutsen (in Spanje zijn mondkapjes verplicht en toch laait ook daar het virus weer opnieuw in alle hevigheid op), luchtventilatie is een farce want die valt maar op één manier veilig te maken en dat is een lineaire luchtstroom (alle andere luchtstromen kunnen juist averechts werken) en iedereen bazelt over open ramen tijdens vergaderingen (fijn als je aan de andere kant van de kamer zit en de wind waait alle virusdeeltjes van je kamergenoten in jouw gezicht), maar niemand weet werkelijk wat wel helpt. We doen maar wat en we doen massaal wat ons opgedragen wordt onder de noemer van sociaal en solidariteit. Je durft bijna niet meer je eigen mening te verkondigen, bang om anders gevonden te worden.

Volgens mij helpt er maar één ‘maatregel’ en dat is mensen aanspreken op het gezonde verstand te gebruiken. Zorg dat je als regering voorlichting geeft en vraag mensen om naar eigen inzicht goed te doen. Informeer hoe je afstand kunt houden, maak er een aantrekkelijk spotje over (laat wat getinte acteurs erin meespelen dan pak je ook dat andere, haast vergeten, probleem aan om te voorkomen dat dat virus na de corona weer gaat opvlammen) en motiveer mensen in plaats van ze te sanctioneren door verplichtingen en boetes.

Natuurlijk blijft er altijd een groep over die zich werkelijk asociaal opstelt en zich nergens aan conformeert. Toch lijkt het me niet verstandig om dit als norm en uitgangspunt te hanteren over hoe met elkaar om te gaan, want dan creëren we een samenleving van wantrouwen en verzet en bereiken we juist datgene wat we niet willen. Gebruik je eigen verstand mensen en spring niet van het dak omdat iedereen nu eenmaal van het dak springt.

06-10-2020  Een kaboutermuts dragen

Ja beste lezers, het mondkapjesbeleid houdt mij bezig. Tegelijkertijd probeer ik van deze mallotigheid toch ook maar iets luchtigs te maken. En als het kan met veel humor, want dat relativeert wellicht nog het allerbeste.

Vandaag in de Trouw een lezersreactie die me een flinke lach bezorgde, waarvoor dank beste heer Ricardo Geraerds Thesingh uit Zeist:

“Zolang er geen wetenschappelijke consensus is over het nut van mondkapjes en het RIVM het zelfs mogelijk acht dat de kapjes een averechts effect hebben, is het politieke advies er een te dragen net zoveel waard als een advies om een rode kaboutermuts te dragen tegen het virus.”

05-10-2020  Et voila, de dictatuur is een feit!

Vorige week is de spoedwet aangenomen en kijk waar we nu zijn: burgemeesters willen de vrijblijvendheid van mondkapjes omzetten in een verplichting en… er gaan serieus stemmen op voor het instellen van een avondklok. Wauw, waar onze ouders, grootouders en overgrootouders na de bezetting van Napoleon in 1814 zorgvuldig aan gebouwd hebben ter bescherming van de rechten van alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, dat halen we in één veeg van tafel. Bedankt regering!

Hans Teeuwen zei een aantal jaren geleden nog: ‘Macht corrumpeert altijd’ en zie hier, we laten een beetje van de grondwet vieren en meteen wordt er misbruik van gemaakt. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En we laten het met z’n allen gebeuren, we staan erbij en kijken ernaar. Oude tijden herleven.

Maar het is voor ons bestwil, want het virus…’. Zelfs intelligente mensen hoor ik dit opperen, waarschijnlijk dezelfde mensen die geschiedenis maar een saai vak vonden en het snel hebben laten vallen op de middelbare school. Wat denk je namelijk dat er gebeurt als er een avondklok wordt ingesteld? Met z’n allen na 22.00u binnenblijven, ook in de woonwijk vier blokken van het uitgaanscentrum vandaan waar Jan Burger ’s avonds nog even een ommetje met Tarzo wil lopen. Je bent dan volledig aan de eventuele machtswellust van de plaatselijke Boa overgeleverd. Wordt het oogluikend toegelaten, of ga je een forse boete krijgen? Is dit werkelijk wat we willen?

Het is maar tijdelijk…’ of ‘Als het virus voorbij is dan gaan we weer terug naar normaal…’ of ‘het betreft maar een klein gedeelte van de grondwet…’. Ammehoela, een grondwet is een absolute basis waar je niet aan sleutelt. Gewoon niet. Het gaat hier om de rechten van de mens, om vrijheid, om vrede. Als de grondwet afkalft dan is het slechts een kwestie van tijd voor het oorlog wordt. Dan zullen we later tegen elkaar zeggen, als we er de kans nog toe krijgen, ach, hadden we dat virus z’n gang maar laten gaan, dan was het lang niet zo erg geweest.

Volgens mij zijn er veel betere manieren om een volk te regeren. Het lijkt erop dat de Zweden dit doorhebben en hun burgers serieus nemen door ze op een intelligente wijze aan te spreken op hun gedrag. We weten toch al sinds hele lange tijd, en zeker sinds we kennis hebben van de psychologie, hoe je met een groep mensen om kunt gaan. Volgens mij is dit zelfs basispsychologie en in ieder geval wist Benedictus van Nursia al hoe je mensen stimuleert en motiveert. In ieder geval niet vanuit macht, dat is hoe dan ook altijd een zwaktebod.

03-10-2020  Mondkapjesbeleid

Wat gebeurt er toch in ons mooie, eigenwijze landje? Ons Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, stelt al vanaf het begin van het coronavirus dat mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben in het terugdringen van het virus. En toch, vanwege angst, toenemende kritiek uit het buitenland en sociale druk (kuddegedrag) zijn we bezweken en geven we toe aan irrationele gevoelens. Wat jammer toch!

Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd dat de emoties aangewakkerd door angst dusdanig oplopen dat we elkaar gaan aanspreken op het niet dragen van gezichtsbedekking. Misschien gaan we wel ruzie met elkaar maken in winkels en openbare plaatsen. En om ons allemaal tevreden te houden zul je zien dat het advies gaat plaatsmaken voor verplichting en moeten we binnenkort allemaal met die nare, vieze bacterielappen voor onze gezichten rondlopen. Alsof dat zo gezond is. Dan heeft over een paar weken iedereen een snotneus en is de vicieuze cirkel rond.

Het zou fijn zijn als we elkaar respecteren. Wie het prettig en veilig vindt om zich beschermd te voelen moet dit vooral doen, maar laat de mensen die zich houden bij de feiten en zich niet laten leiden door collectieve angst alsjeblieft in hun waarde. En dan hebben we het nog niet gehad over het aan de kant schuiven van de grondwet, het fundament van onze democratie, op basis van deze zelfde angstgevoelens. We glijden af beste mensen, daar zit mijn angst.

Dit blog ‘Een kritische noot’ is bedoeld als prikkelend, om mensen te bewegen niet alles voor zoete koek aan te nemen en na te denken over maatschappelijke zaken. Derhalve is het niet per definitie de persoonlijke mening van de auteur.
Reacties op de stukjes in ‘Een kritische noot’ zijn prima en worden, mits respectvol geschreven, gewaardeerd ten behoeve van meningsvorming en voortschrijdend inzicht.