Contemplatie

Stilte, stil zijn en eenvoud...

Contemplatie stamt van het latijnse woord contemplatio en betekent letterlijk “het scheiden van iets uit zijn omgeving”.

Vaak tref je contemplatie aan binnen kloosterorden waar men een contemplatief of wel beschouwend leven leidt. Gebed, stilte en studeren vormt het hart van het monastieke leven waarbij de monniken zich steeds en voortdurend richten op het ontvankelijk zijn voor God.

Zo is er bijvoorbeeld het contemplatieve lezen van de bijbel of van een spirituele tekst waarbij het niet gaat om het verstandelijke begrijpen ervan maar om het overwegen ervan.

Meditatie

Mediteren is een belangrijk aspect van contemplatie. Door te mediteren train je het brein om focus te houden. Tegelijkertijd richt je de aandacht steeds weer op je woord. Je kunt het woord Maranatha gebruiken. Dat is een heilig woord en tegelijkertijd een woord dat je gemakkelijk ritmisch op de ademhaling in gedachten kunt uitspreken. Op iedere ademhaling een lettergreep. Met deze vorm van meditatie richt je de aandacht en bidt je tegelijkertijd.

Lectio Devina